EU: I praktiken ingen inre digital marknad


I dag har EU-kommissionen presenterat sin plan för ett digitalt Europa. Den verkar vara ett kraftfullt slag i luften. EU:s inre marknad kommer inte att bli verklighet på det digitala området i framtiden heller. I vart fall inte i praktiken.I allt väsentligt kommer geo-blockeringen att finnas kvar. Man tar ännu ett par små steg mot att göra internetoperatörerna bli nätpoliser.

+ There are no comments

Add yours