EU-komissionens prognos om flyktinginvandringens effekt på BNP respektive BNP per capita


EU-kommissionens ekonomiska höstprognos analyserar på sidan 48 flyktingvandringens effekt på EUs makroekonomin. De gör även en specialanalys av Tyskland. Rapporten betonar att prognosen är extremt osäker, dels på grund av bristande data och dels då en prognos för hela EU är mindre intressant när flyktingmottagande är ojämnt fördelat mellan länder. EU-kommissionen antar att flyktinginvandringen i åren 2015, 2016 och 2017 totalt motsvarar en befolkningsökning för hela EU på 0.4% procent. Notera att det är snittet för hela EU och att det för Sveriges del kan det handla om det tiodubbla.

+ There are no comments

Add yours