EU: Ett nytt datalagringsdirektiv på väg?


Efter att EU-domstolen upphävt EU:s datalagringsdirektiv trycker nu ministerrådet på för att kommissionen skall ta fram ett nytt direktiv. Vilket inte är helt enkelt, eftersom domstolen anser att den urskiljningslösa registreringen av alla medborgares alla telekommunikationer (utan brottsmisstanke) strider mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är EU-kommissionen uppseendeväckande passiv vad gäller att upprätthålla EU-domstolens beslut. Flera medlemsländer bryter uppenbart mot domen (och därmed också mot människorättsstadgan, som är en del av EU:s fördrag). Men kommissionen duckar, vilket är anmärkningsvärt – eftersom den skall vara “fördragens väktare”.

+ There are no comments

Add yours