EU-domstolen på väg att besluta att öppna nätverk inte bryter mot lagen?


Nybloggat på HAX.5July.org:ECJ to rule that providing open internet connection is not a crime? »EU-domstolen tycks vara på väg att komma fram till att den som har ett öppet Wi-Fi-nätverk (i vart fall om det är en butik eller ett café) inte är ansvarig för eventuella upphovsrättsbrott som dess användare kan göra sig skyldiga till.

+ There are no comments

Add yours