EU brakar samman inom några år


Varför kom migrationsströmmen just i år? Ingenting har hänt när det gäller krigen i Mellanöstern som förändrat situationen. Säkerhetsläget hade inte försämrats. Nu meddelar Migrationsverket att det är EU:s regelverk som föll samman, Gränsen mot Schengenområdet slutade fungera:
– I och med att Schengens yttre gräns mellan Turkiet och Grekland inte fungerat har fler människor lämnat sina hemländer. Först var det främst syrier, afghaner och irakier som reste den vägen. Sedan kom också allt fler iranier, säger Merjem Maslo på Migrationsverkets omvärldsenhet.

+ There are no comments

Add yours