Ett kraftfullt slag i luften mot övervakning?


Europaparlamentet har antagit ännu en tämligen rimlig resolution mot massövervakningen. Problemet är bara att varken EU-Kommissionen eller medlemsstaterna kommer att bry sig.

+ There are no comments

Add yours