Ett hån mot människorätten


Saudiarabien uppges vilja ha ordförandeposten i FN:s människorättsråd. Det är ett hån mot allt vad människorätt heter. Saudiarabien har hitintills i år avrättat ett 40-tal människor, vilket är tre gånger så många som vid motsvarande tid förra året. Saudiarabien förvägrar kvinnor och homosexuella mänskliga rättigheter. Saudiarabien har ett medeltida straffsystem, byggt på religiöst hokus-pokus. Saudiarabien tillåter inga andra religioner än islam att utövas inom landets gränser. Ateism betraktas som ett terrorbrott…

+ There are no comments

Add yours