Et tu, Rosenberg


”Mellan Branting och Palme låg Sveriges omvandling från överklassvälde och fattignation till folkhemsdemokrati och välfärdsstat.” Så skriver Göran Rosenberg, i sin Expressenrecension av Olle Svennings bok Hövdingen, om Hjalmar Branting. Att en socialist skulle uttrycks sig så kanske inte är så konstigt. Men att en liberal som Rosenberg gör det är oförlåtligt.

+ There are no comments

Add yours