Endast 6 procent av nyanlända får riktiga jobb efter Arbetsförmedlingens etableringsplan


Nyligen kom Arbetsförmedlingens senaste rapport om etableringen. Trots att rapporten visar fortsatt katastrofala siffror har det inte uppmärksammats i media. Arbetsförmedlingen rapport visar att 49 procent av de nyanlända har förgymnasial utbildning. Endast 10 procent av de med jobb i Sverige är förgymnasialt utbildade. Av de nyanlända har 25 procent någon sorts eftergymnasial utbildning på minst två år, inklusive yrkesutbildningar. Arbetsförmedlingen vägrar redovisa andel som har minst tre års eftergymnasial utbildning, standardmåttet för högutbildad i Sverige och är minimum för akademiska utbildningar.

+ There are no comments

Add yours