En undersökning om svenskarnas attityd till fristäder


Häromdagen beställde vi i Ofuss en opinionsundersökning för att se hur många svenskar som ställde sig positiva till att folk skulle kunna bilda ett nytt samhälle med lagar som skiljer sig ifrån de svenska. Det var ett, med tanke på omständigheterna, överlag positivt resultat: 9,4% sade ja, 25,8% sade att de lutar åt ja, 29,1% sade sig luta åt nej och 35,7% sade nej. De som svarade var mellan 15-80 år.

+ There are no comments

Add yours