En stark gemensam värdegrund


Värdegrund är ett missbrukat begrepp, kring vilket det råder stor förvirring. En gemensam värdegrund ses av de flesta politiska och religiösa grupperingar som ett verktyg för att tvinga på alla andra just deras idéer. Därför är det mycket svårt att komma fram till en sådan. […] Om vi alls skall ha någon gemensam värdegrund då måste den kunna förstås, accepteras och respekteras av så många som möjligt. Då måste den slå fast något slags minsta gemensamma nämnare. Då måste den vara minimalistisk.

+ There are no comments

Add yours