En rimlig borgerlig migrations- och flyktingpolitik


Är det verkligen omöjligt att få till stånd en borgerlig migrations- och flyktingpolitik som är rimlig, no-nonsense och rättvis? […] Människor som söker skydd från krig och förföljelse skall kunna söka skydd i Sverige. Av humanitära skäl. Däremot skall den som söker asyl inte automatiskt få permanent uppehållstillstånd och inte automatiskt dras in i det svenska välfärdssystemet. Asylsökande som vill ha permanent uppehållstillstånd, som vill fortsätta bo i vårt land – de får se till att skaffa sig ett jobb, för att sedan kvala in i våra försäkringssystem som alla andra.

+ There are no comments

Add yours