En fristad för Snowden!


Många tycks tro att Europaparlamentet beviljade whistleblowern Edward Snowden asyl i veckan som gick. Det är tyvärr fel. Det är bara enskilda EU-länder som kan ge honom en fristad. Och du måste påverka dem i denna fråga.

+ There are no comments

Add yours