En fri värld kräver fri information


På samma sätt som gränsöverskridande radio och tv var viktigt för demokratin i Östeuropa, på samma sätt är internet i dag viktigt för frihet, demokrati och fred i länder med politiskt och religiöst förtryck.

+ There are no comments

Add yours