En av USAs mäktigaste har dött


Amerikanska Högsta domstolens mest profilerade domare, Antonin Scalia, 79, har gått bort. I tre årtionden har han färgstarkt och vasst tolkat det juridiska ramverket för USA i en rad avgörande frågor i konservativ riktning. […] Efter jobb i privata sektorn blev han juristprofessor och sedan domare.
Med sin utåtriktade personlighet och retoriskt färgstarka språk förändrade han hur Högsta domstolen arbetade. Att föredra ärenden inför domstolen blev en än större utmaning när Scalia som nyutnämnd domare började ställa en rad frågor till parterna. Domstolsförhandlingarna blev ofta filosofiska debatter…

+ There are no comments

Add yours