Ekonomi: Och det här går bra?


Jag snubblade över detta diagram som visar den historiska utvecklingen av skuldsättningen (procent av BNP) bland “västerländska” (advanced economies) länder. Detta är ett genomsnitt, med avvikelser åt båda hållen om man ser till enskilda länder. Men helhetsbilden manar till eftertanke. Enkelt uttryckt: Vi lever över våra tillgångar. Mer så än någonsin tidigare.

+ There are no comments

Add yours