DÖk = Mycket snack och lite verkstad


Man kan tycka saker. Men det ändrar sällan på något. För att uppnå förändring måste man handla i enlighet med vad man vill uppnå. Decemberöverenskommelsen innebär att de borgerliga partierna fortsätter tycka saker. Men att de inte tänker göra något för att förändra.Det är till och med värre än så. Alliansen tycker saker. Och i riksdagen kommer den att rösta tvärt emot sina egna åsikter.

+ There are no comments

Add yours