Detta är Sverige


Naturligtvis skall svenska lagar gälla i hela landet och de skall gälla lika för alla. Vårt samhälle skall vila på en värdegrund som respekterar individen, hennes frihet, hennes säkerhet, hennes egendom och hennes rättigheter. Religionsfriheten innebär en rätt att utöva den religion man önskar, eller att avstå – men inte att tvinga på andra sin tro och dess attribut, speciellt inte i det offentliga rummet.

+ There are no comments

Add yours