Det skuldpolitiska haveriet


Som läsarna nog förstår är Vänsterpartiet det riksdagsparti som står längst ifrån mig politiskt. Inte bara är jag oenig med dem i fler (nästan alla) frågor än något annat riksdagsparti, utan de är oftast det som jag är mest oenig med. Med det senaste syftar jag exempelvis på att även om det finns många andra partier, främst då Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som vill höja skatterna så vill Vänsterpartiet höja dem mer än andra.

+ There are no comments

Add yours