Det postmoderna samhället hindrar integration


Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att flyktingar och migranter tydligt informeras om västerländska och svenska samhällsvärderingar – och att det sker snabbt, innan de faller tillbaka i gamla mönster i brist på annat.Men det är en plan med en svag punkt. Det är nämligen mycket oklart om det svenska samhället, dess medborgare, ledare och funktionärer är överens om nämnda samhällsvärderingar och förstår varför de är viktiga.

+ There are no comments

Add yours