Det öppna samhället och totalitarism samt normaliseringen av SD


Jag har under lång tid tänkt skriva en post om vad det öppna samhället innebär. Konceptet är hämtat av Popper som skrivit ett verk i två band om denna fråga och det är inte helt enkelt att förmedla den bilden. Den artikel som finns på Wikipedia gör inte konceptet rättvisa heller (alltså det är svårt att förstå varför det är så viktigt utifrån artikeln). Men så insåg jag att för att göra det enklare behövs en beskrivning om vad det öppna samhället inte är.

+ There are no comments

Add yours