Det finns ren, säker energi för alla i tusen år


I skrivande stund har klimatkonferensen i Paris inte landat i något slutdokument. Men låt det vara som det är med den saken. Om vi vill – då kan vi gå över till att använda ren energi som varken släpper ut CO2, svavel, tungmetaller eller andra föroreningar i atmosfären. Och som fungerar även när solen inte skiner, vinden inte blåser och som lämnar de sista orörda älvarna ifred. Det handlar om kärnkraft. Ny kärnkraft – som thorium-reaktorer. Vi har bränsle nog för att förse mänskligheten med all den elektricitet vi kan behöva i tusen år.

+ There are no comments

Add yours