Det finns ingen moderat Islam


Jag har återupprepade gånger frågat vilken falang av Islam som är den moderata. Något svar har jag hittills inte lyckats krama ur islamofiler på Twitter. De verkar uppleva att frågeställningen är försåtlig.

+ There are no comments

Add yours