Det allvarliga är inte att nämndemännen är SD – utan att de är politker


De senaste dagarna har det avslöjats att ett antal SD-nämndemän i våra domstolar har uttryckt sådana åsikter att det finns skäl att anta att de kan komma att luta sig mot sina rasistiska åsikter snarare än lagen, när de dömer folk. Det är naturligtvis bra att detta uppmärksammas. Flera av dem tycks nu dessutom lämna sina poster. Men problemet är inte att dessa nämndemän är sverigedemokrater. Grundproblemet är att vi har politiker som lekmannadomare i våra domstolar.

+ There are no comments

Add yours