Den svenska verklighetsupplösningen


Jag hade väntat mig något slags motreaktion mot identitetspolitiken, den överdrivna politiska korrektheten och språkpolisen. Miljöpartiet gick visserligen in i väggen när den giftiga blandningen av feminism och religion blev dem övermäktig. Men det är ett av mycket få exempel på att tramset kanske kan få ett slut. På andra håll verkar det snarare som om begreppsupplösningen breder ut sig. Man finner ständigt nya exempel i det offentliga Sveriges språk och propaganda. Politiker av de mest skiftande kulörer hänger på trenden. Liksom media.

+ There are no comments

Add yours