Den svenska modellen är inte i kontakt med verkligheten


Låt oss göra ett tankeexperiment. Tänk om Sverige hade haft ett individualiserat, hållbart socialförsäkringssystem – som i vart fall i rimlig utsträckning tillförs de ekonomiska medel som krävs för att fungera. Ett system där man måste kvala in genom att betala till systemet, precis som för alla andra försäkringar. Och där man själv kan påverka hur omfattande trygghetssystem man vill ha.

+ There are no comments

Add yours