Den svenska modellen är det största hotet mot en human flyktingpolitik


Jag tycker att människor skall få bo var de vill, så länge de inte ligger andra till last. Jag tycker att vi skall vara medmänskliga och efter rimlig förmåga ge människor som flyr från krig och förtryck en tillfällig fristad. Jag bryr mig inte om varifrån folk kommer, hur de ser ut eller vilken deras kulturella bakgrund är – bara hur de beter sig och att de respekterar sina medmänniskor. Jag har en känsla av att många anser att detta är en rimlig uppfattning.

+ There are no comments

Add yours