Den svarta ekonomin är de nya svenskarnas (och välfärdsstatens) räddning


Debatten om lägre ingångslöner är infantil. Nej till lägre löner på grund av etnicitet, säger LO. Vilket naturligtvis är trams. Etnicitet har inte ett skvatt med saken att göra. Det handlar om utbud och efterfrågan. Utbudet av potentiell arbetskraft som saknar utbildning, meriter och språkkunskaper är betydligt större än efterfrågan. (I vart fall på den vita marknaden.) Att sänka priset är då det enda verklighetsförankrade alternativet. “Nästa gång är det din lön de sänker” utbrister Aftonbladet. Nej, om du inte är nyanländ, outbildad och utan kunskaper om svenska språket – då är det fel.

+ There are no comments

Add yours