Den nya politiska dimensionen är ett liberalt dilemma


En ny politisk dimension börjar skönjas i det västerländska politiska landskapet. Det är inte någon av dem som t.ex. tas upp i den poltiska kompassens två dimensioner om ekonomi (klassisk höger-vänster) och statens inblandning i människors liv (frihetlig-auktoritär). Den nya dimensionen kallas GAL-TAN, alltså Grön-Alternativ-Liberal kontra Tradition-Auktoritet-Nationalist. Bo Rothstein skriver om detta i Foreign Affairs angående det svenska valet:

+ There are no comments

Add yours