Den hemliga polisstaten och demokratin


Nybloggat på HAX.5July.org:The secret police state: More lies ahead… »De myndigheter som sysslar med underrättelseverksamhet och övervakning tycks ljuga för de folkvalda och kontrollorganen hela tiden. Kan vi lita på dem? Och vad kan vi göra åt saken?

+ There are no comments

Add yours