Demokrati kräver insyn!


För att demokratin alls skall vara meningsfull måste medborgare, media och berörda parter ges god insyn i vad som sker. Vi utser våra politiker i allmänna val. Då förväntas dessa politiker berätta vad de vill göra – men de måste även kunna ställas till svars för vad de har gjort (eller inte gjort). Annars blir valhandlingen en tom och meningslös gest. Därför måste medborgarna få veta vad som sker. När ärenden dras genom lokala beslutande församlingar, riksdagen eller EU-apparaten – då måste folket ges insyn och inbjudas att delta i debatten.

+ There are no comments

Add yours