Debatterar i Al-Jazeera och citerad i diverse utländsk press


I samband med flyktingkrisen har jag citerats i utländsk media, varav några kan vara intressanta förläsare. Jag deltog i en TV-debatt om i Al-Jazeera Inside Edition. Det finns ett par biografiska misstag. Jag är kurd född i Iran, inte Turkiet, och jag är inte längre på Institutet för Näringslivsforskning utan vid Handelshögskolan i Stockholm. Washington Post jämför flyktinginvandring i länder med olika demografiska och ekonomiska förutsättningar, och driver tesen att flyktinginvandring är ekonomiskt viktigare för länder i demografisk kris som Tyskland än för länder med befolkningstillväxt som Sverige.

+ There are no comments

Add yours