Dan Park: But… is it Art?


Med risk för att bli steglad… Jag tror att jag begriper vad konstnären Dan Park håller på med. Min tolkning är att han försöker framställa sig som så kontroversiell att ingen till slut klarar av eller vågar försvara honom. Så blir han inspärrad. Men då är det inte Dan Park som blir inspärrad. Det är Konsten.

+ There are no comments

Add yours