Censurerar Google? Kanske. Kanske inte.


Jag har noterat att man ofta möter denna text när man Googlar, speciellt på personnamn. “Vissa resultat kan ha tagits bort i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Europa.” Den så kallade “rätten att bli glömd” riskerar i sin nuvarande utformning att bli ett verktyg för censur. Och jag förstår att Google vill göra en markering mot att de tvingas hantera och bedöma frågan i varje enskilt fall. Men att ha denna varning vid i princip varje sökning på ett personnamn…

+ There are no comments

Add yours