Brexit: Cameron säger tydligt nej till Europas Förenta Stater


Den brittiske premiärministern, David Cameron, har i dag lagt fram de punkter han vill se förverkligade innan Storbritannien går till folkomröstning om landets medlemskap i EU. Icke-euro-länder, såsom Storbritannien och Sverige, ska slippa betala för eurons problem och garanteras fortsatt fullt tillträde till den inre marknaden. EU:s konkurrenskraft ska stärkas och regelverk förenklas…

+ There are no comments

Add yours