Början på slutet…..


Jag har stöttat Trump, ända sedan valkampanjen 2016, eftersom han är den nationalistiska kandidaten. Den enda i fältet som vill värna nation, kultur och civilisation. Han är den enda som har försökt stoppa den sanslösa migrationen till USA, som håller på att förvandla landet till något annat än ett västerländskt land.

+ There are no comments

Add yours