Borgerliga partier skall stå för borgerliga principer


Att vara borgerlig är att stå på individens sida – till skillnad från att vara socialist, vilket bygger på att man ser människor som kollektiv. Men på senare år verkar det ha blivit lite si och så med den saken. Även borgerliga politiker tycks köpa socialistiska problemformuleringar. Det finns även skäl att anta att tiden i regeringsställning har förskjutit borgerlighetens syn på människor, från fria individer till undersåtar. Förr hörde man ofta borgerliga politiker tala om sådant som rättssäkerhet, minoritetsskydd, medborgerliga fri och rättigheter och medborgarnas rätt till privatliv. I den mån sådana ämnen alls kommer på tal i dag är det som regel i sammanhang där borgerligheten har hamnat fel.

+ There are no comments

Add yours