Blir det stopp för NSA:s massövervakning? Förmodligen inte.


Nybloggat på HAX.5July.org: Is the NSA to shut down bulk surveillance programs? Maybe not. I USA håller tiden för the Patriot Act på att löpa ut och ersättningslagen, the USA Freedom Act, är blockerad i senaten. Är detta slutet på NSA:s massövervakning, vad gäller bulkinsamling av metadata? Förmodligen inte.

+ There are no comments

Add yours