BITTE ASSARMO: Nordiska museet tonar hellre ner svensk kultur än levandegör den


Nyligen blev jag ombedd att skriva en text om det svenska midsommarfirandet för en veckotidning. Tanken var att jag skulle utgå från Nordiska museet som källa, för vad kan väl vara bättre än det museum, vars huvuduppdrag är att ”bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige”?

+ There are no comments

Add yours