BITTE ASSARMO: 1011 läkare och läkarstudenter rasiststämplar svenska folket


Hela den här artikeln är ett vämjeligt exempel på den enträgna ivern att smutskasta hela svenska folket genom att påstå att allt som sker i samhället beror på rasism. Det största problemet, som drabbar både utlandsfödda och infödda, är språkförbistringen. De 1011 läkarna borde lägga sin förmodat dyrbara tid på att propagera för vikten av att lära sig svenska istället för att kategorisera hela det svenska samhället som rasistiskt.

+ There are no comments

Add yours