Berättelsen om Sverige


Jag tänker på ideologier som betraktelsesätt bestående av två komponenter, en etisk och en sociologisk. Med betraktelsesätt menar jag ungefär att vi ser på samhället, analyserar det och fäller utsagor om det från ett visst perspektiv. Den etiska komponenten reflekterar moraliska normer och värderingar vi finner rimliga eller övertygande. Med sociologi menar jag våra idéer om hur människan fungerar både enskilt och i grupp. För att vår ideologi – vårt betraktelsesätt – ska vara genomtänkt måste dess komponenter vara det.

+ There are no comments

Add yours