Avskaffa ringa narkotikabrott – halvera brottsligheten!


Vanligaste brotten i Sverige 2014. Legalisera innehav av droger för personligt bruk – och reducera den svenska brottsligheten dramatiskt. Ringa narkotikabrott utgör nästan hälften av de vanligaste brotten i Sverige. I princip handlar det om innehav av mindre mängder droger eller att man har narkotika i kroppen. Det vill säga brott utan offer.Den som har narkotika i fickan eller i kroppen kränker ingen annan människas frihet, säkerhet, egendom eller rättigheter. Ingen tjänar på att missbrukare trakasseras av polisen.

+ There are no comments

Add yours