Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Sanningsministeriet – Autistens klagan

Det inre partiet dyker ner i rysspåverkade Balkan och penslar geopolitik över alla dessa etniciteter och länder. Därefter funderar vi på den profitmaximerande ångesten på nattklubbar, följt av öppna planlösningar och datadriven kontroll i framtidens arbetsliv. Vi reflekterar över det nypolygama Sverige och hur lågstatusmännen och högstatuskvinnorna gått samman för att skapa monogaminormen.

Sanningsministeriet – Bostad åt Allah

Hannes och muslimska brödraskapets visioner för bostadslånemarknaden går samman i ett nytt skuldlöst samhällskontrakt. Boomer-generationens riggning av bostadsmarknaden mot unga som ska köpa bostad skärskådas, och det inre partiet fastställer att pappa-betalar är king. Därefter skådar vi i kristallkulan och funderar kring vilken politik ett islamistiskt parti i Sverige skulle kunna bedriva. Vi tittar på pengaflödena från det saudiska kungahuset till MP:s väljarbas men ser orosmoln kring hur svensk genusteori ska klara mötet med kalifatet.

Sanningsministeriet – Domen över kristendomen

Det inre partiet skärskådar landsfadern Löfven och frågar sig om Sverige egentligen ändrats av lastbilsfärden. Vi djupdyker sedan i kristendomens fundamentala roll för västerlandets utveckling, skådar ut över mänskliga rättigheter-kultismen med en global in-group och funderar på vad 68-rörelsen har gjort med kyrkan.

3 300 miljarder skäl att investera i robotar

Det inre partiet sänder från två världsdelar samtidigt och tar sig an rysk desinformation samt lättkränkta kulturredaktioner, partiföreträdare och politiker. Sverige jämförs därefter ofördelaktigt med teokratier när värdeavgrunden visar sitt totalitära ansikte i Hörby kommun. Läsarna nås av av den glada nyheten att Lars Ohly inte längre behöver finansieras av skattebetalarna, just som Merkel gets Trumped på 3 300 miljarder. Slutligen reflekterar vi över krigskapitalismens snara triumf och nördarnas hämnd.

Fri handel med platserna på Handels

Efter ett par läsarmail och aktuella trollnyheter går det inre partiet igenom de olika argumenten för och emot frihandel i en längre diskussion. Därefter behandlas den mycket kulturella kulturrevolutionen som pågår inom elektronisk kultur. Avslutningsvis berömmer vi Handels rektors spännande definition av “meritokrati”, där han lyckas problematisera begreppet på sant Orwellskt manér.

Värdeavgrund

Det inre partiet börjar denna vecka med att berömma kollegan Alice Bah Kuhnkes post-sanningar och går sedan igenom det svenska stödet till ytterst frihetliga frihetsrörelser i Afrika som bidrog till demokrati och välstånd i föregångsländerna Guinea-Bissau och det som nu är Zimbabwe. Därefter följer en längre diskussion om demokratins två läger: värdegrundsdemokrater och åsiktsdemokrater. Vem har rätt? Slutligen behandlas nya rön om det ökande värdet av fritid samt datorspels betydelse för Västerlandets undergång.

Kepsen av för generation korrupt

Det inre partiet diskuterar återigen generationsskillnader i en uppföljning från förra veckan. Dagens ungdom är precis lika oduglig som man tror. Vi tar även upp Sverigebilden™ och ordentlig disciplin i skolan som givit Skolverket en knäpp på näsan. Slutligen berömmer vi Jerzy Sarneckis modiga utmanande av empirinormen.

Sanningsministeriet – Audiens i trollkungens sal

Det inre partiet noterar att trollkungen i Washington baitat Sveriges upphöjda självbild. Därefter gör vi ett nerslag i den nykonservativa Generation Z och landar i slutfasen för ett progressivt paradis utan gränser. Vi fortsätter genom att äta det bittra pillret baby-boomgenerationen förberett genom att manipulera samhällets institutioner för att gagna sina intressen. Vårt hårda, maskulina tonläge föranleder navelskådning om att vi i själva verket ägnar åt oss hårdhetssignalering. Detta slutar signalering över att Sverige inte tar tuffare tag mot kriminaliteten, följt av en djupdykning i Moderaternas 1968-moment.

Sanningsministeriet – En skattemoralisk stormakt

Det inre partiet går igenom veckans “utmaningar”: den stora mängden borttappade pass och det verkliga skattetrycket som nått nya höjder, med politiker som knuffar ner Sverige längst Lafferkurvans bortre brant. Veckans triggering utgörs av att Allmänna arvsfonden strör pengar på identitetspolitiska projekt istället för barnhem. Avslutningsvis diskuterar vi den amerikanske nationalekonomen Thomas Sowell, med en uppmaning att ha längre attention span än vi vid läsning.

Könsmaktsordning via osmos

Det inre partiet har infiltrerat kulturmarxismens högborg! Färsk rapport från infiltratören Hannes från SU följs av en längre diskussion om genuskulten och indoktrinering av svenska dagisbarn med anledning av ett debattinlägg som tar strid mot statligt kontrollerad lek. Detta leder osökt in på den moderne mannens fall och avslutas med veckans trigger warning: kommun köper pensionärsbostäder för skattepengar.

Skräddarsydd moral

Efter nya läsarmail vänder det inre partiet på steken och river omedelbart av en tung moraldebatt. Hur mycket går det att få reda på om vad som är nature eller nurture, och vilka slutsatser kan vi dra av detta för att lättare förslava vårt folk? Därefter följer diskussion av pubertala kristdemokrater, den nygamla treblockspolitiken samt Trumps digitala kampanjäventyr.

 

Musikrecensenter utan ansvar

Det inre partiet reflekterar över vårt snabbt skiftande politiska landskap och frågar sig hur man bäst surfar som vågmästare. Därefter resereportage från ett inte så dysfunktionellt Sydamerika, politiker som musikrecensenter i opposition mot sig själva och bristen på vuxenhet i vår deciviliserade samtid.

Sex smaklökar är fler än fyra elefanter

Det är det andra avsnittet för säsongen och endast denna vecka är ingen i inre partiet i Sydamerika. Blott arton dagar på det första nästföljande året har gått och visst går det att skönja en tilltagande optimism hos partimedlemmarna? Vi avhandlar i snabb takt statistikmörkning, extrasociala påtryckningar mot barnboksförfattare, fritidsgårdstäta områden, att rättvist dela en nota och till sist en genomgång av Jonathan Haidts “The Righteous Mind”.

Rakettaxi genom åsiktslabyrinten

Det inre partiet är tillbaka! Trots viss ringrostighet inom partiet och sladdrostighet i Hannes nätverkskablar kämpar vi oss in i det nya året. Vi avhandlar taxiresor, bostads”marknaden” och den nya företeelsen med praktisk raketforskning i Malmö. Avslutningsvis resonerar vi kring den nya åsiktslabyrinten (ni hörde det här först) i journalistkåren.

Vi ber om ursäkt för det tekniska strulet i mitten av avsnittet och skyller det på Hannes hyresrättsinternet, dvs. hyresmarknaden, dvs. Sossarna.

Frågor på säsong 2? Maila till inrepartiet@gmail.com.

Sanningsministeriet – Fairytale of New Malmö

Sanningsministeriet gräver denna vecka ned sig i underjorden förbi rumänska prostituerade, stora hundar samt allehanda heroinister och hamnar till slut i vår nästa stormakt: Kina. Där läser vi den åldrige men aktive Henry Kissingers funderingar kring en skiftande världsmaktsordning och dess tänkbara konsekvenser. På vägen stannar det inre partiets julsläde också till i den misstänkt röda socionomvärlden där konsensus verkar råda om att svensk lag har slutat gälla. Dessutom tipsar vi om vilket nyårslöfte du bör avlägga för 2017.

Våldsamma julhälsningar? Hör av dig till inrepartiet@gmail.com.

Underjordsrapporten från Malmö som vi lovar att länka till: https://jensganman.wordpress.com/2016/12/12/allas-lika-varde-rapport-fran-underjorden/

DN-evangeliet: svensk civilreligion tar sig an liberalismen

Och det hände sig vid den tiden att från DN utgick ett påbud att hela världen skulle bo i Sverige. Detta var den första skattehöjningen, och den hölls, när Putin var landshövding över Syrien. Alla gick då för att skriva in sig på Migrationsverket, var och en till sin stad.

I samma nejd voro då några journalister ute på internet och höllo vakt om natten över sina twitterkonton. Då plötsligt stod där DN:s chefredaktör framför dem, och Den Sanna Liberalismens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta. Men Peter sade till dem:

“Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en ny värdegrund,
som skall vederfaras allt folket.

Ty idag har mina ögon skådat DN:s kultursida
vilken vi har berett till att skådas av alla i eliten:
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och mångkultur åt ditt globala folk.

Ära i höjden åt presstödet
och på jorden fred åt de Staten har utvalt.”

Idpol för 50 miljarder

Det inre partiet har återhämtat sig efter den hjärtskärande förlusten av Den Store Ledaren Fidel Castro, en kontroversiell men (tydligen) älskvärd karaktär. Vidare noterar vi att matematik är svårt – inte bara för svenska skolelever utan också högre upp i de beslutsfattande klasserna där miljarderna rullar. Kent Ekeroth går på fest, tysthetsnormen är avskaffad och extremvänstern ger sin objektiva syn på vilka organisationer som bör tilldelas skattepengar.

Civilisationskollaps i sängkammaren

Det inre partiet är tillbaka, trots vinterförkylningar och arbetsresor. I veckans avsnitt avhandlas flertalet av de sju dödssynderna. Gabriel Wikström vill ha ditt blod; Morgan Johansson vill sätta dig i fängelse. I trygghetsnormens skymningstid exploderar Christoffer i ilska efter den senaste veckans händelser. Oscar avslutar sin framtidsspådom som får Hannes att kläcka en tvivelaktig affärsplan.

Vi förväntar oss inte att våra lyssnare har oss som enda podcast, men vi vill helst att ni vänstrar diskret.

Vi mansplainar rörelsematte

Efter förra veckans högvoltsepisod har nu en nyhetstorka lagt sig över vårt avlånga land. Tsunamin av tårar smälte bort snön i Stockholm och undanröjde bevisen från den feministiska snöröjningen. Det inre partiet minus Hannes hinner dock avhandla rörelsematte, onödigt krångliga statistiska diskussioner om estimat på virtue signaling och penningpolitik som ingen bryr sig om. Vi myntar några nyord och släpper eleverna 10 minuter tidigare så de kan plugga lite mellan “undervisningen”.

Nuke ’em by the pussy

Det inre partiet har pulsat sig hem genom en bokstavlig meter snö och har med sig insikter om svensk valbevakning (spoiler: den suger). Vi dricker vänstertårar tills vi spyr av moralpanik och tar fram just vår egen förklaringsmodell ur verktygslådan för att applicera den på det amerikanska valet. Dessutom ett hypotetiskt dilemma direkt ur kärnvapenbunkern.

Landet runt med apokalypsens ryttare

Det inre partiet utmanar lyssnarna och sig själva på en omgång “Gissa staden” om den senaste veckans apokalyptiska förfall i Sverige. Kan du matcha rätt händelse med rätt stad? Testa dig själv och vinn rätten att signalera din godhet offentligt!

Frågor? Besserwisser? Dödshot? Skriv till inrepartiet@gmail.com.

Amerikansk grodkultur, föränderlig i tid och rum

Det inre partiet ställer sig odelat positivt till miljöpartiets senaste försök att ändra i historien genom att politisera statliga museer. “Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past.” Vi diskuterar varför det kan vara rationellt för vissa amerikaner att rösta på Donald Trump. Sanningsministeriet vill även passa på att välkomna vår framtida överherre artificiell intelligens, som nu kommer i formerna domare, advokat och finansman.

Mad Max kommer till Halland

Det inre partiet är en man kort för veckans avsnitt då Christoffer är upptagen med att förbereda årets Hate Week (i år tillägnad det kommunala utjämningssystemet). Vi diskuterar den senaste hälsotrenden: medborgargarden. Centerpartiet vill bygga glashus och odla pak choi i Stockholms innerstad; vår samordnare mot våldsbejakande extremism vill subventionera terrorism genom att ge jihadister bostäder och skuldsanering. Slutligen går utmärkelsen Veckans Orwell denna vecka till Dagens Nyheter. Stort grattis till den agendasättande journalistiken!

Problematisera trygghetsnormen

Hela det inre partiet är tillbaka för veckans Sanningsministerium. I normkritikens namn måste naturligtvis trygghetsnormen problematiseras, och därför ser vi positivt på att man numera kan överfalla poliser i Norrköping utan att bli straffad. Dessutom diskuteras nationalism. Kan den hjälpa till att hålla den globaliserade eliten i schack? Slutligen utreder vi vad som kommer se till att millennials inte jobbar i framtiden: källar-WoW.

Skörbjuggslibertariansk etik

Sanningsministeriet får besök av Adrian denna vecka, och diskuterar två olika typer av etik samt vad de får för konsekvenser när man styr ett land. Kan man ha en etniskt segregerad underklass som bara lever på ris, som skörbjuggslibertarianerna förespråkar? Det inre partiet utreder denna fråga samt tågluffandets betydelse för europeisk federalism. Dessutom berikas vi av det nya segmentet Det goda hatet.

Gökägg i ekokammaren

Efter förra veckans russofobiska uttalanden om att försvara rikets gränser fortsätter Sanningsministeriet mobilisera sina spydiga medlemmar till motangrepp. Avhandlat blir: Normkritik, xXPutinlover_number1Xx, ekokammare, stråtrövare och vagnbränder, “rör inte min handgranat!”, Löfven spelar 2D-schack – Alliansen tre-i-rad och poddens nya mordhotsmagnet!

Segregation med ringmur

Gänget är tillbaka i högform och kan äntligen diskutera den senaste veckans kriminella tsunamivåg, Anders avsaknad av Anders, Rysskräck, Ringmjuren, Partipiskor, Björn af Kleen, Gated-Community har blivit ett sätt att leva och vår framtida systerorganisation jämställdhetsministeriet!