Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Recension: När postmodernismen kom till Sverige

Aldrig var världen mer värld, aldrig har den varit fattigare på kärlek och godhet. De bildade klasserna erbjuder inte längre ljusfyrar och fristäder mitt i denna våldsamma sekularisering. Dagligen blir de mer och mer rastlösa, tanklösa och i avsaknad av kärlek.

Mångfaldsforskningen – vad säger den?

Människor från andra delar av världen flyttar till Sverige i stora mängder. Det hävdas att det är en bra utveckling för svenskar och för svenska företag. Forskningen säger så. Eller gör den verkligen det? I denna artikel analyseras ett antal forskningsrapporter fokuserade på mångfald i arbetslivet.

Öland – en gång Sveriges Hong Kong

Öland är ett lysande exempel på hur en nation blir fattig eller rik. Alla dessa tusentals kvarnar på en sån liten ö. Allmogen byggde under 1700-talet kvarnar för det öländska malningsbehovet många gånger om! Varför lägga pengar på sådant ekonomiskt slöseri? Hade de svårt att samarbeta och dela kvarn med grannen? Var ölänningarna sällsynt irrationella?

Tumregler för politisk analys på husvagnssemestern

Så här i semestertider, när du har tid att diskutera politik och religion med dina vänner, kan det vara bra med några enkla tumregler som gör dig till en skarpare politisk analytiker. De är något förenklade och grova men är verifierade med evidens och beprövad erfarenhet till att fungera utmärkt för husbehov.

Den svenska elkraftbalansen år 2020

År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden, men den är långt ifrån en fri marknad. Elmarknaden styrs med politiska beslut, skatter, subventioner, samt intäkts- och kostnadsregleringar. Att sådana fenomen, som att svensk kärnkraft läggs ned, för att den är så kallat olönsam, men ersätts av finsk kärnkraft förvånar inte.

Storskaligt är progressivt, lokalt är konservativt

En gång i tiden bestod Sverige av nästan 3000 socknar. Vissa var så små att de bestod av bara några hundra personer. Ett sockenråd som i en sådan socken skulle försöka sig på att höja skatten för att bjuda in främlingar som tappat bort sina id-handlingar och betala deras mat, husrum, sjukvård och skola skulle sannolikt stöta på en del motstånd.

Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips: lockdowns

Media och politiker har nu för vana att hävda att det är själva pandemin som har orsakat den stigande arbetslösheten och den sjunkande ekonomiska tillväxten. Påståendet är att sjuka och döende arbetare, rädda konsumenter och brutna leveranskedjor orsakade ekonomiskt kaos. Vissa har till och med hävdat att lockdowns, eller ekonomiska nedstängningar, faktiskt hjälper ekonomin, de menar att det är spridningen av sjukdomen som förstör sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Behöver vi en världsregering för att lösa Corona-krisen?

Ibland händer hemska saker utan att någon människa betett sig illa, och Coronaviruset kan mycket väl vara just en sådan sak. Det är fullt möjligt att virusets ursprung står att finna i Hubei-provinsens ”wet markets” snarare än i ett oavsiktligt (eller ännu värre, ett avsiktligt) utsläpp av ett biologiskt vapen som tagits fram av Xi Jinpings regering.

Libertarianer och tvångsvaccinering

Det är svårt att tänka sig en mer fundamental rättighet än rätten att bestämma över sin egen kropp. Att tvinga någon att genomgå en medicinsk behandling mot deras vilja kränker denna mest grundläggande rättighet – rätten att vara fri från fysiska angrepp.

”Ockerprissättning” är inget brott

Tack för yttrandefriheten och sociala medier! Dessa har skapat en blomstrande marknad för amatörkomiker som nu kan sprida sina alster storskaligt, framför allt i form av humoristiska mem. De har bidragit till att lätta upp stämningen nu när oron för coronapandemin sveper över landet.

Ondskan kommer!

En konstig känsla av obehag och depression var påtaglig i väst vid sekelskiftet (reds. anm.: 1900). Det verkade som om alla folk och klasser påverkades, men inte på samma sätt. Tre månader efter att jag hade lämnat högskolan med min kandidatexamen och gett mig ut i världen för att se vad jag kunde hitta där, läste jag en anmärkningsvärd bok av den ungerska juden Max Nordau, med titeln Degeneration.

Det fascistiska argumentet

Det var endast under färska intryck av mord och grymheter som begicks av sovjetanhängarna som tyskarna och italienarna lyckas blockera minnet av de traditionella begränsningarna avseende rättvisa och moral och hitta impulsen till blodiga motåtgärder.

Vart kommer de nytryckta pengarna att ta vägen efter Corona?

Den amerikanska Federal Reserve lanserade ett nytt stimulanspaket igår för att dämpa fallet på aktiemarknaden. Den svenska Riksbanken lanserade ett liknande paket idag (2020-03-13) riktat till Corona-drabbade företag. Förenklat är ett stimulanspaket en nytryckt mängd pengar som centralbanker injicerar i ekonomin.

Universell basinkomst: Despotens dröm

Jag sitter på puben efter en träff med Skeptics Society. Jag dyker inte upp särskilt ofta, men idag var det en berömd författare som talade och eftersom jag lever (som de flesta av oss gör idag) i en slags social media-bubbla, var detta en sällsynt möjlighet för mig att faktiskt få en inblick i vad tänkande människor utanför min krets säger om några av dagens problemområden.

Antifascismen efter 1945 och dess tre paradoxer

För att knyta ihop säcken är således en konsekvent individualism som tar avstånd från våldsromantik och dyrkan av nationalstaten, rasen och den politiska ledaren vad äkta liberalism egentligen handlar om och där libertarianismen således är fascismens ideologiska motpol. Vad libertarianismen däremot inte är motståndare till är familj, klassiska värden, det kulturella arvet och att individer ”tillåts” hysa positiva känslor för sin hembygd och sitt land.

Libertarianism bortom höger och vänster

Den moderna libertarianismens grundare, Murray Rothbard, insåg helt riktigt att gränser för människor är något som bara ”staten” kan öppna, eftersom det i ett helt privatiserat sammanhang alltid finns gränser som uppstått genom den privata äganderätten. Ja, den privata äganderätten omfattar ju då även vägar, gator, torg och mötesplatser. Jag kan således idealt handla med andra länder via frihandel och utbyta information med dem via olika digitala medier och samtidigt vara lokalist och motståndare till att mitt bostadsområde förvandlas till en krigszon för gängvåld, klaner och dödskjutningar. Var ryms denna ”dimension” i dagens höger och vänsterskala?

En introduktion till Konservatismen

Utifrån mina undersökningar har jag kunnat se åtminstone fyra former av konservatism. Den första kan vi kalla fransk, den andra anglosaxisk, den tredje tysk och den fjärde inspirerad av olika idétraditioner som mer betonar andlighet och kultur som utgångspunkt än politik och som brukar kallas ”traditionalism”.

Nobelpristagarna har fel

En ny artikel i New York Times, signerad årets vinnare av ekonomipriset i Nobels minne, Esther Duflo och Abhijit Banerjee, hävdar att ”ekonomer på något sätt har lyckats missa en otroligt viktig aspekt av sin forskning, nämligen att finansiella incitament inte alls är så viktiga som de vanligtvis antas vara.”

Nej, Jesus var inte socialist

Påståendet att Jesus var en socialist har blivit ett populärt påstående bland socialister och socialliberaler, även bland de vars kristendom är som bäst ljummen. Men finns det någon sanning i påståendet?