Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Det intuitionistiska argumentet för libertarianismen

För att göra en lång historia kort leder modern politisk libertarianism tillbaka till Immanuel Kant, de skotska empiristerna och i viss mån även Aristoteles (och där räknar jag in både ”objektivisterna” och den miseanska teleologin). I strikt mening kan vi tala om en rationalistisk förgrening och en empiricistisk.

Bok: Folkrepubliken Walmart: planekonomi fungerar!

Fungerar planekonomi? Det beror på vad man menar med ”fungerar”. Om man menar går det att överleva så visst fungerar det men alla kända försök till planekonomi i stor skala har lett till ekonomisk efterblivenhet och onödig misär. Nu har Aftonbladet kultur läst den nyöversatta boken Folkrepubliken Walmart och blivit övertygade om att planekonomi fungerar år 2020!

Libertarianism

Vi kan nu presentera en ny introduktionstext till vår politiska filosofi. Texten ger en inblick i vår libertarianska åskådning och ämnar därutöver ge en överblick på dess praktiska tillämpning och betydelse mot bakgrund av ett svenskt sammanhang. Texten ligger på Ludwig von Mises-institutet Sveriges första sida och är således den ram vi gemensamt ställer oss bakom som organisation.

Dagens historielektion – Träldom

När skolor på nytt hotas om stängning kan det vara lägligt att putsa upp kunskapen inom olika ämnen då rollen som lärare kanske hamnar hos dig inom kort. Frukta inte, Mises.se hjälper dig på vägen. Idag historia.

Ömsesidig vinst, ett radikalt ekonomiskt faktum

Sociologen Franz Oppenheimer förklarade för 100 år sedan att det finns två typer av handlingar mellan människor: politiska och ekonomiska. En politisk handling är grundad på tvång. Den ena parten tvingar den andra till något. Ekonomiska handlingar är frivilliga och skapar ömsesidig nytta.

Betydelsen av ord

”Så länge staten råder finns det ingen frihet. När frihet råder finns det ingen stat.” — citat
Citat av vem? Säkerligen kan väl bara Murray Rothbard ha producerat ett så anti-etatistiskt och på samma gång frihetligt budskap? Men, nej. Det är faktiskt ingen mindre än Lenin.

Finns det en motsättning mellan äganderätt och kapitalism?

José Primo de Rivera höll ett tal i Madrid den 19 maj 1935 om marxismen och storkapitalismen, enligt honom individens största fiender. Nedan följer en transkribering och översättning av talet. När han talar om kapitalism var han inte motståndare till fri marknad och företagsamhet, utan snarare det vi idag kallar för superkapitalism eller woke. Alltså politisk kapitalism där stora företag använder sin hegemoni för att uppnå politiskt och ekonomiskt inflytande. Vidare luftar Primo de Rivera ett motstånd mot att stora kapitalintressen absorberar hela branscher där mindre företag antingen utkonkurreras eller ofrivilligt inkorporeras i större konglomerat, vilket ofta ske när kapitalet får politikens stöd i form av konkurrensskydd och andra privilegier.

Söndag kl 19: Vänsternationalism kontra libertarianism

På söndag 18 oktober kl 19 blir det samtal om vänsternationalism utifrån moralfilosofiskt och vetenskapligt perspektiv, mellan Martin Gustavsson från Växjöpartiet och det Vetenskapliga partiet och Klaus Bernpaintner från Mises-institutet. Palaestra media är värd och Jonas Nilsson samtalsledare.

Brev till motionsförfattare om dagistvånget

Jag förstår att det måste låta otroligt för er, men de flesta av oss vanligt folk är inte intresserade av att frigöra oss från våra familjeband, vårt kön och vår klass. Det är där vi känner samhörighet och trygghet och trivs allra bäst. För de flesta av oss är relationer viktigare än ideologi.

Julian Assange och kampen för politisk frihet

Julian Assanges heroiska men tragiska liv kommer till ett avgörande under de närmaste veckorna. En brittisk domstol skall snart bestämma om Assange, av allt att döma en förläggare och journalist, ska utlämnas till USA där han har anklagats för spioneri.

Norrmalmstorg och sverigesyndromet

Vad gör det svenska folket så mottagligt för självdestruktiva mönster, och än viktigare hur kan de stävjas? Är det rotlösheten och historielösheten som gör oss till en rädd, osäker och självutplånande fårskock? Ett problem med psykisk ohälsa att den sjuke ofta inte själv förstår sitt tillstånd. Någon snabbverkande medicinering eller något vaccin mot sverigesyndromet är inte allmänt känt. Men på lång sikt torde en bättre självkännedom och tacksamhet över vårt arv vara läkande.

E Pluribus Unum

En nyckel till att förstå socialt kapital är förtroende. Ju högre socialt förtroende en individ, men också en grupp, har i ett givet socialt sammanhang, desto högre kan vi förvänta oss att individens sociala kapital är. Den viktigaste normen för socialt kapital beskrivs dessutom som reciprocitet. Även om en individ inte omedelbart utför en gentjänst eller betalar för sig, innebär förtroendet för individen att denne så småningom gör detta.

Från nedstängningar till Den Stora Omställningen

Nedstängningarna i kölvattnet av coronaviruspandemin har snabbat på införandet av den sedan länge planerade nya världsordningen. Med stöd av World Economic Forum (WEF) förespråkar globala beslutsfattare en ”Stor omställning” med avsikt att skapa en global teknokrati. Det var inte av en händelse som WEF i New York City den 18 oktober 2019 deltog i ”Event 201” under ”högnivå”-pandemi-övningen som organiserats av Johns Hopkins Center for Health Security.

Recension: När postmodernismen kom till Sverige

Aldrig var världen mer värld, aldrig har den varit fattigare på kärlek och godhet. De bildade klasserna erbjuder inte längre ljusfyrar och fristäder mitt i denna våldsamma sekularisering. Dagligen blir de mer och mer rastlösa, tanklösa och i avsaknad av kärlek.

Mångfaldsforskningen – vad säger den?

Människor från andra delar av världen flyttar till Sverige i stora mängder. Det hävdas att det är en bra utveckling för svenskar och för svenska företag. Forskningen säger så. Eller gör den verkligen det? I denna artikel analyseras ett antal forskningsrapporter fokuserade på mångfald i arbetslivet.

Öland – en gång Sveriges Hong Kong

Öland är ett lysande exempel på hur en nation blir fattig eller rik. Alla dessa tusentals kvarnar på en sån liten ö. Allmogen byggde under 1700-talet kvarnar för det öländska malningsbehovet många gånger om! Varför lägga pengar på sådant ekonomiskt slöseri? Hade de svårt att samarbeta och dela kvarn med grannen? Var ölänningarna sällsynt irrationella?

Tumregler för politisk analys på husvagnssemestern

Så här i semestertider, när du har tid att diskutera politik och religion med dina vänner, kan det vara bra med några enkla tumregler som gör dig till en skarpare politisk analytiker. De är något förenklade och grova men är verifierade med evidens och beprövad erfarenhet till att fungera utmärkt för husbehov.

Den svenska elkraftbalansen år 2020

År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden, men den är långt ifrån en fri marknad. Elmarknaden styrs med politiska beslut, skatter, subventioner, samt intäkts- och kostnadsregleringar. Att sådana fenomen, som att svensk kärnkraft läggs ned, för att den är så kallat olönsam, men ersätts av finsk kärnkraft förvånar inte.

Storskaligt är progressivt, lokalt är konservativt

En gång i tiden bestod Sverige av nästan 3000 socknar. Vissa var så små att de bestod av bara några hundra personer. Ett sockenråd som i en sådan socken skulle försöka sig på att höja skatten för att bjuda in främlingar som tappat bort sina id-handlingar och betala deras mat, husrum, sjukvård och skola skulle sannolikt stöta på en del motstånd.

Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips: lockdowns

Media och politiker har nu för vana att hävda att det är själva pandemin som har orsakat den stigande arbetslösheten och den sjunkande ekonomiska tillväxten. Påståendet är att sjuka och döende arbetare, rädda konsumenter och brutna leveranskedjor orsakade ekonomiskt kaos. Vissa har till och med hävdat att lockdowns, eller ekonomiska nedstängningar, faktiskt hjälper ekonomin, de menar att det är spridningen av sjukdomen som förstör sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Behöver vi en världsregering för att lösa Corona-krisen?

Ibland händer hemska saker utan att någon människa betett sig illa, och Coronaviruset kan mycket väl vara just en sådan sak. Det är fullt möjligt att virusets ursprung står att finna i Hubei-provinsens ”wet markets” snarare än i ett oavsiktligt (eller ännu värre, ett avsiktligt) utsläpp av ett biologiskt vapen som tagits fram av Xi Jinpings regering.

Libertarianer och tvångsvaccinering

Det är svårt att tänka sig en mer fundamental rättighet än rätten att bestämma över sin egen kropp. Att tvinga någon att genomgå en medicinsk behandling mot deras vilja kränker denna mest grundläggande rättighet – rätten att vara fri från fysiska angrepp.

”Ockerprissättning” är inget brott

Tack för yttrandefriheten och sociala medier! Dessa har skapat en blomstrande marknad för amatörkomiker som nu kan sprida sina alster storskaligt, framför allt i form av humoristiska mem. De har bidragit till att lätta upp stämningen nu när oron för coronapandemin sveper över landet.

Ondskan kommer!

En konstig känsla av obehag och depression var påtaglig i väst vid sekelskiftet (reds. anm.: 1900). Det verkade som om alla folk och klasser påverkades, men inte på samma sätt. Tre månader efter att jag hade lämnat högskolan med min kandidatexamen och gett mig ut i världen för att se vad jag kunde hitta där, läste jag en anmärkningsvärd bok av den ungerska juden Max Nordau, med titeln Degeneration.