Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Några insikter från Hoppes sociologi

En läsare av Hans-Hermann Hoppes sociologiska texter upptäcker snabbt att detta är något radikalt annorlunda än det som vanligtvis kallas sociologi.  Skälet till det ligger inte så mycket i det faktum, något uppenbart och kanske ytligt, att Hoppe inte drar åt vänster, som i själva frågeställningarna och hans metodiska och resonerande sätt att besvara dem. I detta är han tämligen ensam i den libertarianska akademin, där mycket av det logiska tänkandet ägnas åt studiet av ekonomiska frågor (fria människors transaktioner och effekten statliga interventioner har på denna samvaro). Det bör nämnas att detta arbete är värdefritt och att det, således även för oss som inte är så traditionalistiskt lagda eller ens kulturkonservativa, är en rik källa till kunskap.

Entreprenörskap – samhällets naturliga motor

Vad är det egentligen som får civilisationen att fortskrida och utvecklas? Vad är det som gör att nya problem som samhället stöter på löses? Tron på att det är staten vi har att tacka är mycket utbredd, men ack så oriktig. Tack vare den fria sjukvården, vägarna, nolltoleransen mot narkotika etc. visar staten oss – sägs det – hur vi skall konsumera, hur livet skall levas och hur problemen i samhället skall lösas.

Hur en entreprenör bör tänka

Nationalekonomi är en positiv teoribildning, en samhällsvetenskap. Men trots detta kan jag inte undvika att formulera rubriken i normativa termer. Anledningen är att entreprenörer oroväckande ofta tänker i anti-ekonomiska termer om sina företag. Detta leder i sin tur till att många nya företag går i konkurs helt i onödan.

105: Rickard Dahlin, lärare

Rickard Dahlin är något så ovanligt som en lärare med frihetlig övertygelse. Trots att han är relativt nyexaminerad lärare från den numera starkt vänstervridna lärarutbildningen vågar han gå på tvärs med de senaste pedagogiska experimenten: Det blir kateder, läsa, räkna, skriva, rättstavning, respekt, läxor, inga kepsar eller iPads, repetition och tragglande istället för diagnoser. Han bjuder på komiska anekdoter, en skrämmande titt bakom kulisserna på ideologifabriken och råd till föräldrar med barn i skolan.

Svenska staten, vår fiende

Att vara en svensk libertarian är att vara emot den svenska staten. Ingen organisation plågar svenskarna så mycket som svenska staten och ingenting är så viktigt som kompromisslöst motstånd mot den. Ett Sverige utan svenska staten skulle vara lugnare, vackrare och rikare. Människor skulle tjäna sitt levebröd genom att tjäna varandra, inte genom att tjuva andra.

Man behöver inte vara geni för att förstå ekonomi

De flesta genier verkar faktiskt inte förstå ekonomi. Ett exempel är den nyligen frånfallne fysikern Stephen Hawking, som – liksom så många andra – gjorde en mängd knasiga uttalanden om ekonomi. MSN/MarketWatch, t ex, citerar ett uttalande av Hawking där han begår en del väldigt enkla misstag om ekonomi. Till exempel verkar han inte förstå skillnaden mellan naturresurs (en fysisk produktionsfaktor eller tillgång) och en ekonomisk resurs (det subjektiva värdet), vilket leder honom till att dra den felaktiga slutsatsen att hamstring (hoarding), och den därav minskade tillgången på fysiska resurser, gör mänskligheten fattigare.

Överskatta inte staten

Staten försöker styra så gott som hela samhället. Den gör anspråk på att bestämma över alltifrån vilken nivå räntorna ska vara på till hur många stugor som tomtägare får bygga på sin mark. Eftersom moral är något av en bristvara för politiker har de svårt att komma underfund med en enda anledning till att de ska lämna folk i fred. Sådan är det väsen vi kallar staten.

104: Islam i Sverige

Med islams utbredning i Sverige, och ökande muslimskt deltagande i svensk politik, är det naturligt att samhället anpassas till muslimska värderingar. Carl-Fredrik Klåvus har läst islams texter och historia. Han berättar om hur ideologin uppstod i Arabien och spreds till andra folk genom erövring – och vad konsekvenserna blev för de erövrades frihet.

Den politiska ”logiken”: ståltullar

I SVTs Agenda 4 mars diskuteras Donald Trumps senaste dumhet: ståltullar. Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström intervjuas om vad EU ska göra för att, först, få Trump att ändra sig och, därefter, vad man har att ”sätta emot” om tullarna blir verklighet. Liksom så ofta blir det en diskussion som helt missar själva frågeställningen.

Robert Higgs 5 bästa

Många av de profiler, ekonomer, historiker och filosofer med band till Mises-institutet är välkända världen över tack vare det fantastiska material de producerar och publicerar online. De har bokstavligen talat öppnat en värld av resurser för libertarianer utan dess like. Några exempel är såklart Tom Woods podcast (över 1100 avsnitt nu…), Ron Pauls hemskole-kurser, Walter Blocks många underhållande böcker, Bob Murphys debatter och föreläsningar, för att inte nämna bloggen Consulting by RPM.

Socialdemokratin och rädslan för svart magi

Dobu är namnet på en liten ö i Papa Nya Guinea med en mycket speciell religiös tradition. Den ter sig i alla fall märklig för västerlänningar av idag, även om det finns mycket som tyder på att många ursprungssamhällen delar liknande föreställningsvärldar.

Masterstudier i Mises och Rothbards fotspår

Valet av mastersprogram är tyvärr väldigt begränsat om man har ett intresse för den österrikiska skolan och vill förverkliga det intresset i fortsatta studier inom nationalekonomi. Det finns några få mastersprogram runt om i världen med detta fokus, men det program jag hade hört bäst om var Jesús Huerta de Sotos program här i Spaniens huvudstad, Madrid.

Misesinstitutet gästar ny podcast

Misesinstitutets fellow Ola Nevander medverkar i podden ”Jobba jobba jobba” av Elin Sobczak, i ett samtal om allt mellan himmel och jord och lite till.

Avhandlas bland annat i avsnittet: handel, libertarianism, pensionssystem och centralbanker.

Ekonomi handlar inte om pengar

Att ekonomi har med pengar att göra kan tyckas alldeles uppenbart. Men som så ofta är fallet med ekonomi så är saker och ting sällan såsom de verkar. Detta gäller även vad vi tror oss veta om ämnet ekonomi. Det handlar nämligen inte om pengar, utan om värde. Eller än mer specifikt: produktionen av värde med hjälp av knappa snarare än beständiga resurser.

Offentlig sektor som försäkringsbolag

Enligt Bamses vän Skalman är skatt ett slags försäkringspremie. Han är inte ensam i den föreställningen. Det finns till och med myndigheter, som Försäkringskassan, som använder ordet i sin namn. Det finns dock några väsentliga skillnader mellan riktiga försäkringsbolag och den statliga avarten.

Folksuveräniteten är hotad – en inblick i EU:s rättssystem och varför vi bör lämna unionen

Vår tids mest betydelsefulla politiska vägval angår inte en klassisk vänster-höger-debatt om resursfördelning eller storleken på den offentliga sektorn. Det har i stället blivit alltmer tydligt att dagens viktigaste fråga rör en konflikt där globalisering och maktcentralisering ställs mot nationalism och frihetliga tankar om decentraliserade styrelseformer. Medan demokratisk nationalism och klassisk liberalism enas i en längtan efter frivillig samverkan och närhet till ansvariga beslutsfattare, företräder anhängare av överstatliga majoritetsbeslut en auktoritär hållning till den globala statsmaktens verksamhet.

Realistisk Libertarianism som Höger-Libertarianism

Låt mig inledningsvis säga någonting om libertarianismen som en helt och hållet deduktiv teori.

Om det inte fanns någon knapphet i världen, skulle konflikter människor emellan vara omöjliga. Mellanmänskliga konflikter gäller överallt och alltid knappa resurser. Jag vill använda en sak till X och du vill använda samma sak till Y. På grund av konflikter som dessa – och för att vi har förmågan att kommunicera och argumentera sinsemellan – söker vi normer för vårt beteende i syfte att undvika dessa konflikter. Syftet med normer är alltså att undvika konflikt. Om vi inte ville undvika konflikter, skulle sökandet efter normer för vårt beteende vara meningslöst. Vi skulle istället kämpa och slåss om saken.

Praxeologi – vad är det egentligen?

Inget är så viktigt för att förstå den österrikiska skolans särart som konceptet praxeologi. Österrikare sysslar med praxeologi, inte med statistik. De är praxeologer, inte nationalekonomer. Vi ska beskriva detta koncept mer ingående senare, men låt oss kort bara förklara att praxeologi är vetenskapen om mänskligt handlande.

Vad libertarianism inte är

Om man ska kritisera något bör man först ta reda på vad det är, annars blir det tramsigt. Det finns ett antal återkommande argument mot libertarianism som är tramsiga på det viset. De kommer inte sällan från personer som ”gått vidare” från frihetlig filosofi. Det är ändå nyttigt att se på några av dessa argument, inte minst för att förståelse av en företeelse ibland ökar genom en beskrivning av vad den inte är.

Stulna pengar arbetar inte

Den enda anledningen till att arbeta är för att förbättra livet för oss själva och för andra människor. Att hjälpa andra människor få vad de vill ha är samtidigt det bästa sättet för oss själva att få det vi vill ha.

Finansmarknader i populärkultur: ‘Margin Call’

Populärkultur-analys på ingång. Ve och fasa, du fagre Mises-läsare; du är nu varnad.

Det finns många ikoniska filmer och serier om finansmarknader: Wolf of Wall Street, The Big Short¸Gordon Gekkos Wall Streets-filmer, Other People’s Money och Showtime’s Billions (som jag lyckades klämma under ledigheterna, men den analysen får ni vänta på tills efter nästa säsong). Idag vill jag prata om en annan välkänd finanskrisfilm: Oscars-nominerade Margin Call från 2011 med bland annat Zachary Quinto och Kevin Spacey.

Kommunismens brott – vad visste vänstern, och när visste de det?

I egenskap av universitetsprofessor undervisar jag, deltar i professionella sällskap, föreläser på åtskilda lärosäten, presenterar artiklar på vetenskapliga konferenser och granskar texter för inhemska tidskrifter och lokala nyhetstidningar, kort sagt: Jag klarar mig. I många år har jag levt i fruktan inför att behöva besvara Frågan. Märkligt nog har ingen frågat. I början undrade jag om jag hade ett problem med mitt ego. Kände jag mig förorättad av att erfara att jag inte var viktig nog att tillfrågas? Fick inte mer synliga och yrkesmässigt hyllade profiler med liknande bakgrund som jag ställas till svars? Uppenbarligen inte. Så vitt jag vet har ingen av de andra, en inte obetydlig skara, blivit tillfrågade heller.

Varför Keynes teori inte är ekonomi

Om man enkelt ska sammanfatta Keynes teori, som numera är det som kallas ”makroekonomi”, så handlar den om att det är efterfrågan som ”driver” marknaden. För utan efterfrågan kan företag inte sälja sina produkter, vilket gör att de måste avskeda sin personal.