Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Var och en för sig själv!

Det samhälleliga skyddsnätet krackelerar på område efter område och osäkerhet och otrygghet ökar då den politiska adeln prioriterar om dispositionen av skattemedlen till andra ändamål än hälsa, välfärd, säkerhet och trygghet.

Välfärdsstaten raseras

Det svenska politiska etablissemanget har beslutat om en rejäl höjning av svenska folkets pensionsålder. De enda partier som motsätter sig den högre pensionsåldern är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Beslutet är en mycket kraftig reduktion av den svenska välfärden. Redan har den naggats i kanten i små steg, men nu tvingas det politiska etablissemanget att ta ett stort steg. Man har börjat nedmonteringen av välfärdsstatens grundpelare.

Morgan Johansson på villovägar

Lexbase är en svensk webbplats där allmänheten kan söka efter uppgifter rörande personer och företag som har varit föremål för juridisk prövning i svenska domstolar vilket är offentliga handlingar. Regeringen lägger nu fram ett lagförslag som bland annat avser förbjuda privatpersoner från att använda sin grundlagsskyddade rätt till denna typ av söktjänster, där det går att kartlägga sådant som samband mellan brott och etniskt ursprung.

Därför vann Trump valet

Det har skrivits spaltmetrar med rader av analyser av varför Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet. Inte minst har motkandidaten Hillary Clinton kommit med flera krystade förklaringar, flertalet långt ifrån sanningen. Den viktigaste bakomliggande orsaken till varför Trump kunde vinna finner ni om ni studerar ovanstående diagram över löne- och produktivitetsutvecklingen i USA. Jag återkommer till det.

Bevittnar vi västvärldens undergång?

Vi lever i en tid av stora geopolitiska förändringar. I tvåhundra år har vi haft en världsordning dirigerad av den angloamerikanskt dominerade västvärlden. Först leddes världen av det brittiska imperiet som sedan avlöstes av det amerikanska imperiet, båda byggda på en väpnad hegemoni över världshaven.

Dollarns försvar orsakar flertalet krig

I min serie i nio delar om ondskans imperium skrev jag i krönika nr 5 om dollars betydelse för geopolitiken. Om man granskar vad det angloamerikanska imperiet bygger sin globala hegemoni på, framgår tydligt dollarns helt avgörande betydelse som världens reservvaluta. För att förstå den geopolitiska utvecklingen under senare decennier, är således en insikt om dollarns roll i världsekonomin nödvändig. Flertalet krig har under senaste halvseklet startats av USA för att försvara dollarns känsliga ställning.

Ondskans imperium – epilog

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Ondskans imperium – del 8

Den angloamerikanska oligarkins viktigaste geopolitiska mål under det senaste halvseklet har varit att säkra full kontroll over Mellanösterns olja och oljehandel. Oljan för att säkra oljetillförseln till sina egna ekonomier och oljehandeln som säkerhet för dollarn som det viktigaste instrumentet för oligarkins dominans på finansmarknaden.

Ondskans imperium – del 7

Den s.k. arabiska våren kom lite som beställning för USA:s planerade nedmontering av sju stater i Mellanöstern och norra Afrika. Oroligheterna började den 17 december 2010 i Tunisien då den arbetslöse akademikern Mohammed Bouazizi i protest mot sina levnadsvillkor, tände eld på sig själv efter att polis beslagtagit hans grönsaksvagn. Detta blev starten på ett uppror som spred sig från staden Sidi Bouzid till Tunis och andra delar av landet. Oroligheterna som följde på upploppen skördade hundratals offer.

Ondskans imperium – del 6

Invasionen av Irak

Irak stod på knäna efter över ett decennium med mycket stränga sanktioner från FN som straff för attacken på Kuwait. Sanktionerna hade i praktiken utblottat staten fullständigt och lett till extrem fattigdom samtidigt som amerikanska bomber regelbundet fortsatt att slå ut sjukhus och annan infrastruktur. Upprepade mindre uppror i landet hade förekommit på olika håll och föranlett USA att proklamera flygförbudszoner för att försvåra för regimen att slå ner upproren. Zonerna hade 2002 omvandlats till ett offensivt luftherravälde över hela landet. Men Saddam satt kvar!

Ondskans imperium – del 5

Den Iranska Shahen av Mohammad Reza Pahlavi tvingades 1951 att lämna makten och utnämna iranska parlamentets kandidat Dr Mohammad Mossadeq till premiärminister. Denne genomförde en nationalisering av landets oljeindustri, vilket ledde till en kris med Storbritanniens och USA:s oligarki. Krisen resulterade i att CIA iscensatte en statskupp 1953 som störtade Mossadeq och återinsatte Shahen. Som tack för den amerikanska hjälpen upplät han över 40 procent av landets oljefält till amerikanska oligarkers oljebolag.

Ondskans imperium – del 4

Den viktigaste men säkert inte den enda drivkraften bakom vår tids terrorism är ett resultat av hur västvärldens kolonialvälde uppträtt de senaste 200 åren. Detta har dels lett till skapandet av en rad statsbildningar på ytterst tveksamma grunder. Kolonialherrarna har setat med linjal och dragit gränser rakt igenom etnisk och religiösa regioner utan hänsyn till relationerna mellan olika klaner, stammar och folkgrupper. Detta har bäddat för uppslitande regionala konflikter som ofta tagit sig uttryck i form av krig och terroraktioner.

Ondskans imperium – del 3

En unipolär världsordning

Kalla krigets bipolära världsordning upphörde efter Sovjets upplösning och USA framträdde som den helt dominerande militärmakten i världen. Vi fick en unipolär värld där USA och den mäktiga västliga oligarkins självförtroende växte. Man kunde nu sätta agendan för sin globala världsordning utan att besväras av något betydande motstånd.

Ondskans imperium – del 2

Redan i slutet av 70-talet efter Maos död seglade Deng Xiaoping upp som Kinas starke man. Han iklädde sig aldrig de högsta officiella posterna i landet utan nöjde sig med ordförandeposten i Centrala militärkommissionen, vilket innebar att han i praktiken var landets överbefälhavare. Under Dengs ledning började Kina omvandlas till en statskontrollerad marknadsekonomi. Även om den politiska makten utövades av ett elitistiskt kommunistparti övergav man i praktiken kommunismen.

Ondskans imperium – del 1

Ondskans imperium var en term som myntades om Sovjetunionen den 8 mars 1983 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan. Den etiketten på Sovjet föreföll vid det tillfället som ytterst väl grundad. Västvärlden med USA i spetsen hade ett moraliskt tolkningsföreträde som man förtjänat under Andra Världskriget i kampen mot nazismen och den japanska imperialismen. Vi hade kommit att stå för försvaret av frihet och demokrati i världen.

Subventioner som inte behövs

MP vill inte bara införa subventioner för solel utan även för elcyklar och eldrivna mopeder. Att subventionera förnuftig energianvändning är säkert värdefullt men knappast när detta har blivit kommersiellt accepterat. Värmepumpar som bidrar lika mycket till Sveriges energiförsörjning som vindenergin har inte behövt subventioneras eftersom de för användarna helt enkelt är en lönsam investering. Samma sak gäller nu även solel i gynnsamma områden . Likaså utvecklas försäljning av elcyklar mycket gynnsamt eftersom många cyklister, framför allt äldre, tycker det är skönt att inte behöva pressa sig i uppförsbackar och i motvind. Försäljningen går därför alldeles utmärkt.

Moderaternas kris

Moderaternas kris har inget med ideologi att göra. Efter Anna Kinberg Batras politiska avrättning skriver östgötamoderaten Finn Bengtsson i Dagens Industri att det är partikulturen som är problemet. ”I dag är det demokratiska inflytandet större i Främlingslegionen än inom Moderaterna”, skriver han. Jag håller med och tänker berätta om hur jag upptäckte detta redan på 1980-talet.

Batra avgår som ledare för Moderaterna

Jag har just lyssnat på en presskonferens med Moderaternas partiledare Anna Kindberg Batra, där hon annonserade sin avgång som partiledare. Det var ett väntat beslut.

Batra ägnade sin presentation åt att räkna upp en lång rad beslut som hon beskrev som ett framgångsrikt arbete som partiledare. Det var uppenbart att hon tyckte sig ha blivit mycket orättvist behandlad av sina nu kvarvarande partikamrater.

Det är anmärkningsvärt att hon inte inser och erkänner vad som till slut fällde henne.

Okunniga och obildade politiker har tappat kontrollen

Regeringens informationshaveri i Transportstyrelse-skandalen ger mig anledning till ett antal allvarliga reflexioner rörande allt tydligare tillkortakommanden inom vårt politiska liv och statsmaktens upplösning. Skandalen handlar inte bara om att en naiv generaldirektör valde att bryta mot lagen för att klara av att hantera den informationsmassa myndigheten hade ansvar för. Det handlar inte heller bara om en vilsen regering som försökt dölja sin oförmåga att hantera viktig säkerhetsklassad information.

Är vår västliga sekulära kultur dödsdömd?

Många är de som känner sig kallade att göra prognoser över framtiden. Inte minst har denna verksamhet fullständigt exploderat i kölvattnet av klimatpropagandan. Vi översköljs med den ena fantasifulla domedagsprognosen efter den andra och alla visar sig efter hand ha tagit fullständigt fel. Detta trots att prognosmakarna gjort sig besväret att basera sina förutsägelser på komplicerade datorprogram, där de byggt in allt som de tror kan påverka framtiden.

Propagandabladet SvD fortsätter pumpa ut Fake News i oförminskad takt

Huvudartikeln i dagens SvD har rubriken Översvämningar hotar varannan kommun och är skriven av tidningens s.k. miljöreporter Jenny Stiernstedt. Hon skriver att idag märker gemene man inte mycket av klimatförändringarna i sin vardag. Men havet stiger allt fortare och ovädren blir fler. Båda av de senare påståendena är falska. Det första påståendet är riktigt, eftersom klimatet inte har förändrats, så märker inte heller gemene man några förändringar.

Får lägre utbildade sämre behandling inom vården?

Ett antal läkare och patientföreträdare skrev den 15 juli i DN om att högutbildade i Sverige lever sex år längre än lågutbildade och menade att det är ett resultat av att vården är ojämlik. Vårdpersonalens attityd, var man bor i landet och patientens utbildningsnivå påverkar den vård som patienten får.

Kodak-händelsen kommer snabbare än jag kunnat ana

När jag den 13 juni skrev min krönika om den förestående Kodak-händelsen kunde jag inte ana hur snabbt utvecklingen skulle visa att jag var på rätt spår. Volvo bränner skeppen som drivs med omodern över hundra år gammal teknik. Och världens största bilindustri VW gör detsamma och deklarerar att man skall bli världsledande. Efter detta finns ingen återvändo för företagen. I Sverige planeras en av världens största batterifabriker av företaget Northvolt.

Eldriften verkar komma fortare än jag trott

Med tanke på mina senaste krönikor om teknikskiftet från förbränningsmotorer till elmotorer i bilparken, så var jag nog för försiktig i mina antaganden om takten i teknikskiftet. Efter att ha läst SvD Näringsliv idag den 4 juli talar en hel del för att det kommer att gå fort nu. Jag återkommer till det, men först lite bakgrund till min övertygelse att detta skifte står på tröskeln.

Varför är storföretagens ledare och ägare vänstervridna?

Till mångas förvåning flög ett antal höga chefer för globala storföretag i taket när Donald Trump annonserade USA:s utträde ur FN:s Parisavtal om klimatet. I Sverige gick mångmiljardären Antonia Ax:son Johnson ut i en intervju i DI och deklarerade att företagen får nu ta ledartröjan inom hållbarhet. Hon sa sig uppleva att Donald Trumps tal var extremt politiskt, vilket är ett märkligt uttalade eftersom allt ju handlar om politik.

Globalisterna vill täppa till alla möjligheter för dig som individ att styra ditt eget liv

I en debattartikel i SvD den 31 maj redovisade två GMO-forskare professor Torbjörn Fagerström och docent Jens Sundtröm hur de menar att MSM ensidigt stödjer ekojordbruket. De två artikelförfattarna har de senaste åren idogt återkommit i MSM med artiklar som vänder sig mot ekologiskt jordbruk och vad de menar dumma konsumenter som i allt större utsträckning väljer det ekologiska i matmarknaderna. Försäljningsandelen för ekoprodukter ökar stadigt vilket oroar stora globala företag på jordbruksmarknaden.

Kommer Mats Qviberg att vädra ut den politiskt korrekta agendajournalistiken?

En krönikör vid namn Emanuel Karlsten i tidningen GP skrev igår (18/5) en krönika med en rejäl bredsida mot finansmannen Mats Qviberg för hans köp av medieföretagen Realtid och Metro. Han menar att det är första gången i modern tid som en affärsman har börjat köpa tidningar för att påverka innehållet och samhället. Det är anmärkningsvärt att en journalist med en så total brist på kontakt med historien, får uppträda som krönikör i en tidning som GP med anspråk på att tas på allvar.

Vanvården av våra äldsta och sårbaraste är en skam

Vi har den senaste tiden kunnat läsa upprepade gånger om hur våra mest utsatta gamla på äldreboenden och vårdhem ofta är kraftigt undernärda. Den mat som serveras på dessa välfärdsinstitutioner är ofta både näringsmässigt undermålig och otillräcklig. De gamla får en långt sämre mat en kriminella på kriminalvårdsinstitu-tioner. När jag ser bilder på den mat som serveras, kan jag bara konstatera att den är något som jag själv aldrig skulle äta. Detta snålande inom vården av de äldre och fattigaste är upprörande med tanke på den besinningslösa pengarullningen till flera andra ändamål.

Är globalismen en judisk konspiration?

Nätet fullkomligt svämmar över av olika konspirationsteorier om vilka krafter som ligger bakom globaliseringsrörelsen och strävan efter en ny världsordning – NWO. Den vanligast förekommande föreställningen som jag ofta stöter på, är att det rör sig om en judisk konspiration för berikande och utövande av global makt. Den uppfattningen hämtar sin näring i det faktum att många av de figurer som dyker upp som ledande globalister är just judar. Men flera av globalismens främsta företrädare är inte judar, så förklaringen haltar.