Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Låt er inte luras av alla falska profeter!

imgres

Vi som kan vår historia vet att makthavare i alla tider har frammanat externa hot för att avleda det folkliga missnöjet med deras styre. Efter att ha följt det politiska etablissemangets krumbukter vid Folk&Försvars-konferensen i Sälen vill jag utropa déjà vu. Här har vi sett ett skolexempel.

Vilken strategi väljer president Trump?

henry_kissinger_at_the_world_economic_forums_india_economic_summit_2008_new_delhi

Nyligen blev den gamla globalistiska diplomaten Henry Kissinger rådfrågad av Donald Trump i hans arbete med att förbereda sitt maktövertagande. Mötet var extremt intressant mot bakgrund av Kissingers roll som USA:s utan jämförelse mest inflytelserika diplomat under efterkrigstiden och det faktum att han står den tongivande oligarkin mycket nära, genom sin roll i Council on Foreign Relations, Trilaterala Kommissionen, Bilderbergruppen m.fl. viktiga lobbyorganisationer. Efter mötet har han gett några intervjuer bl.a här i CNN där han bl.a. konstaterar att globaliseringens haft vinnare och förlorare, vilket inte fått tillräcklig politisk uppmärksamhet. Därför skall man inte vara förvånad över att förlorarna kommit att uttrycka någon form av politisk reaktion, vilket burit fram Trump till presidentposten.

Min magkänsla säger mig att USA-valet var riggat

Hillary_Clinton_2_DNC_July_2016_(cropped3)

När jag tänker igenom den amerikanska valrörelsen och alla efterreaktionerna drabbas jag av en obehaglig magkänsla av att valet på något sätt var riggat. Hillary Clinton var lovad en valseger av mycket inflytelserika personer och ägarna av nästan samtliga MSM-kanaler som kontrolleras av ett halvdussin hyperförmögna oligarker. Hennes hysteriska reaktion på valnatten och vägran att möta sina valarbetare är en stark indikation. Likaså hela hennes agerande under valkampanjen med rader av inställda valmöten och nästan ingen publik på de valmöten hon höll, tyder på att hon kände sig helt säker på att vinna.

Med en önskan om ett gott nytt år!

images

Ny världsordning med förhinder

Vi har under senare år lärt känna globalismen som ett försök att etablera en västlig elitistisk despoti som i ondska och hänsynslöshet överträffar det mesta under mänsklighetens historia. Globalisterna ligger bl.a. bakom miljontals dödade människor och tiotals miljoner på flykt samt onda krafter som Talibaner, IS och skenande terrorism. Jag tror att år 2017 blir året när denna globalism slutligen möter sitt Stalingrad.

Yttrandefriheten under attack över hela västvärlden.

462px-Peter_Wolodarski_2013

Min vän Anders Thoren som följer vår politiska debatt ifrån Kinesisk horisont pekar på en skrämmande utveckling i hela den politiskt korrekta västvärlden som för oss allt närmare etablissemangets censur av våra medier.

Anders Thoren:

En av de viktigaste lagarna i en demokratisk stat är yttrandefriheten med tillhörande lagar om tryckfrihet. Bland de viktiga demokratiska spelreglerna är givetvis också sådant som mötesfrihet och föreningsfrihet. Likheten inför lagen är också en sådan, som vi tror självklar sak, i ett demokratiskt land. Det är med stor förundran, som jag nu ser hur dessa självklara rättigheter har kommit under ett ökande ifrågasättande.

Ledande charlataner kräver ett slut på manipulation av vetenskapen

I lördagens SvD debatt hittar man en otroligt märklig gruppartikel som tar upp den allvarliga frågan om spridning av hormonstörande ämnen i miljön och de uttjatade klimatlarmen. Det är två miljöfrågor som har mycket lite gemensamt. Det finns antagligen en underliggande avsikt bakom sammanblandningen.  Artikeln är ytterligare ett led i SvD:s propagandaagenda och fyller inget upplysande syfte utan bidrar enbart till att skapa ytterligare desinformation och förvirring rörande vetenskap.

Globalismen gör vanliga människor sjukare och fattigare

SvD har på dagens debattsida ett propagandainlägg för sin ideologi – globalismen. Det måste givetvis ses mot bakgrund av den oro som amerikanska valet och ett antal val inom EU skapat hos dem. Debattinlägget radar upp alla de traditionella försvaren för globalismen såsom stordriftsfördelar, tullfrihet, specialisering, lägre priser m.m.. Globalismens baksida berörs inte, trots att problemet idag är att nackdelarna är på väg att växa ikapp fördelarna. Detta har nationalister som motsätter sig globalismen insett och de är på frammarsch över hela västvärlden.

Ondskan gömmer sig bakom godhetens Potemkinkulisser

Det svenska samhället splittras och faller sönder till följd av att det drabbats av en kollektiv godhetspsykos som snart har fått hela landets etablissemang att tappa kontakten med verkligheten.

När vi lyssnar på nyheterna i Public Service får vi numer dagliga bevis för ett patologiskt tillstånd som blir allt djupare och som på allvar hotar stabiliteten i samhället. I förra veckan fick den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt lägga ut texten i det goda TV-programmet Skavlan. Hans globalistiska verklighetsfrånvända välvilja saknar gräns.

Varför kallas nationalister för rasister och nazister?

15193625_1328726660495453_917773790016584899_n

Jag har vid upprepade tillfällen pekat på vår tids stora ideologiska kamp som är på väg att för första gången sedan Franska Revolutionen, konkurera ut höger/vänsterskalan i politiken som den viktigaste skiljelinjen. Den här politiska kampen har vuxit fram som en reaktion mot den tro på globalism som kommit att omfatta nästan hela västvärldens politiska etablissemang. Det vi nu bevittnar är en folklig reaktion, där nationalistiska strömningar för var dag växer sig allt starkare. De motsätter sig de intressen som försöker skapa en global gränslös världsordning.

 

Ser vi slutet på Sveriges historia närma sig?

Jag upprepar vad jag tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för en politisk yrkesklass. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adeln, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.

Det politiska ansvaret för den skenande bostadsbristen

Ett av de absolut största samhällsproblemen i dagens Sverige är den skenande bristen på hyresbostäder. Den här bristen har landet brottats med ända sedan Socialdemokraterna införde den planekonomiska Hyresregleringslagen 1942. Den ersattes 1968 med det likaledes planekonomiska systemet där s.k. hyresnämnder skulle pröva hyreshöjningar enligt vad man kallar bruksvärdet. Denna reglering av hyresmarknaden i efterkrigstidens Sverige har effektivt satt balansen mellan tillgång och efterfrågan ur spel.

Donald Trumps rättning mittåt i klimatfrågan

Just nu får den nyvalda USA-presidentens uttalande om klimatfrågan stort utrymme i MSM. Det påstås att han gjort en u-sväng i frågan från sina uttalanden under valrörelsen. Där kallade han slarvigt klimatfrågan för en bluff påhittad av Kina. Trump arbetar just nu med övergången från Obama-administrationen till en egen administration som skall genomföra hans ambitiösa förändring av den amerikanska politiken. Intrycket är att han går väldigt noga tillväga och söker en bred förankring i samhället. Han har då givetvis även informerat sig ordentligt om klimatfrågan för att kunna forma sin egen politik utifrån fakta i målet.

Sveriges politiska och mediala adel helt ur fas med resten av världen

Jag känner stor oro för hur vårt lilla land skall ha en chans att hävda sig i dagens värld. Bakgrunden är att landet styrs av ett politiskt etablissemang (läs DÖ) som totalt tappat kontakt med utvecklingen i omvärlden. Detsamma gäller landets journalistelit. Låt mig räkna upp några frågor där svenska politiker och MSM i stort sett oberoende av partitillhörighet är helt eniga.

När Gunnar Hökmark tar till orda har hyckleriet ingen gräns

Moderaten Gunnar Hökmark tillhör kärnan av den svenska globalism som hotar vår nationella suveränitet. Han sitter som svensk ledamot i EU-parlamentet. Vi som följer honom på Facebook översköljs näst intill dagligen av hans ursinniga hat mot Ryssland i allmänhet och Putin i synnerhet. I en debattartikel i likaledes globalistiska och rysshatande DN kräver han nu en engångssatsning på 35 miljarder kronor för att som han säger återhämta det som gått förlorat i försvarsförmåga efter den nedrustning som började 2004. Artikeln tar sin utgångspunkt i vad han menar är en kraftig rysk upprustning och ett fientligt Ryssland som hotar vår säkerhet.

Kommentarer rörande raser och etnisk tillhörighet

Bloggen berör i många krönikor geopolitiska och globala frågor rörande vetenskap, makt och ekonomi och hur detta påverkar vårt samhälle. Jag kan konstatera att jag regelbundet får kommentarer som i sin kritik och analys av texterna har ras eller etnicitet som främsta utgångspunkt. Vanligast är i detta sammanhang är de kommentatorer som förklarar olika fenomen och kritiska skeenden med den urgamla fördomen om en judisk världskonspiration mot resten av mänskligheten. Det är heller inte ovanligt att kommentarer ifrågasätter nazismens judeförföljelser och den s.k. Förintelsen. Jag försöker i möjligaste mån hålla kommentarfältet fritt från denna typ av inlägg, men mängden kommentarer gör att det då och då slinker igenom något tvivelaktigt inlägg.

Isabella Lövins Nordkoreanska retorik fortsätter

Vice statsminister Lövin är åter ute i Public Service och ljuger friskt på ett sätt som bara hittar sin motsvarighet i Nordkorea och gamla Sovjet. I en radiointervju i P1 (9 min in i intervjun) påstår hon nu att 99,99% av alla forskare är överens om klimatlarmen. Det är patetiskt att bevittna denna totala desperation bland våra alarmistiska politiker, nu när deras bedrägeri är på väg att avslöjas.

Trump lurade skjortan av hela det västliga etablissemanget

Det som slår mig i eftervalsdebatten och analyserna efter det amerikanska valet är att jag ingenstans hittat den för mig fullständigt självklara slutsatsen bakom Trumps triumf. Jag är övertygad om att han har haft en väl genomtänkt plan för hur han skulle överlista det härskande etablissemanget inom politiken, medierna och kulturvärlden.

Miljöminister Isabella Lövin ljög i dagens TV-nyheter

I ett inslag om USA:s nyvalda president Donald Trumps inställning till klimatlarmen i kvällens sändning av SVT Aktuellt, intervjuades Miljöministern och vice Statsministern Isabella Lövin om vilka följder en förändring av USA:s klimatpolitik skulle kunna få.

Under inslaget kom hon med påståendet att världens ökenområden breder ut sig på grund av den påstådda globala uppvärmningen. DET ÄR EN FLAGRANT LÖGN!

Presidentvalets största förlorare är västvärldens journalister och deras arbetsgivare inom MSM

Under hela presidentvalskampanjen har jag gjort en intressant iakttagelse i min bekantskapskrets. De av mina näringslivsvänner med skit under naglarna som arbetar eller arbetat med att driva företag och producera varor och tjänster har nästan alla trott på en Trump-seger, helt oberoende av alla medias prognoser. Mina näringslivsvänner som i huvudsak levt eller lever på att spela på de finansiella marknaderna, där man kreerar pengar ur till synes tomma inte, har nästan alla varit tvärsäkra på en Clinton-seger.

Är Sverigedemokraterna på väg att brytas ner av den politiska korruptionen?

Presidentvalet i USA visar att västvärlden befinner sig i sin allvarligaste kris under hela den västliga hegemonins tvåhundraåriga historia. Det maktetablissemang, som genom åren etablerats genom manipulation av den västliga demokratin, försöker nu skaffa sig en permanent global hegemoni genom att förorda en överstatlighet som är överordnad nationalstaterna. Jag har tidigare pekat på hur ekonomiska makthavare, i form av några dussintal hyperförmögna oligarker som kontrollerar en större del av världens globala företag och banker, gradvis har korrumperat allt fler demokratiskt valda makthavare. De har de med stor list fått den politiska klassen att spela med i en ny global världsordning.  Makten förflyttas från valda parlament till bankernas och de stora företagens styrelserum.

Tankar om demokrati

Min vän professor Lennart Bengtsson har skrivit ner några tankar som jag vill delge bloggens läsare:

Huvudorsaken att någon stöder ett visst parti är att detta parti driver uppfattningar som överensstämmer med de som personen i fråga själv kommit fram till. Detta är själva kärnan i en äkta demokrati. Denna uppfattning delas dock inte av överheten då denna anser att många saknar förmåga att ens begripa vad som är bäst för dem. Det är av denna anledning som överhet och media förklarat krig mot SD som råkar ha blivit den lilla människans språkrör mot en överhet som i allt större utsträckning vill bestämma och reglera vad som är rätta tankar och rätta uppfattningar.

Känn optimism inför framtiden!

Västvärldens s.k. demokratier genomgår just nu en mycket omvälvande period i sin utveckling. Många människor i våra länder känner djup oro och rädsla över hur vårt västerländska samhälle är på väg att förvandlas till något främmande som vi inte vill ha. Borta är efterkrigstidens relativa trygghet och gradvisa tillväxt av välstånd och välfärd. Den ekonomiska tillväxt som ekonomerna fortfarande registrerar i sin statistik, tillfaller inte folket utan stannar i allt högre utsträckning hos den procent som sitter på makten i våra samhällen. Dagens medelklassgeneration får det sämre än sin föräldrageneration, medan den ekonomiska och politiska adeln för vart år ökar sitt välstånd genom att själva lägga beslag på den lilla tillväxten.

Ett helikopterperspektiv på dagens värld

Vi är många som känner en gnagande oro inför dagens världsutveckling i allmänhet och utvecklingen i västvärlden i synnerhet. Låt oss ta ett helikopterperspektiv på det som sker för att söka en bättre förståelse.

Makt och rikedom har i alla tider varit två sidor av samma mynt. Tidigare i historien var rikedomen nästan helt knuten till ägandet av land och då främst jordbruksmark som var basen för livsmedelsproduktionen i samhället. Våra härskare var kungar och/eller olika församlingar som styrde över nationer definierade av en gräns runt en bestämd landmassa, makten stiftade lagar som gällde innanför gränsen. Nationsgränserna mejslats en gång ut genom en kamp mellan olika folkgrupper, något som orsakat flertalet av historiens krig.

Dagens Nyhet

Bloggen slår rekord

Bloggen anthropocene.live har slagit nytt rekord i oktober med över 300.000 visningar vilket givetvis är en glädjande trend som visar att bloggen når ut till allt fler. Detta är viktigt i en tid när Main Stream Media som SvD, DN, SVT m.fl. blir allt mer ensidiga i sin bevakning av viktiga händelser och politiska skeenden.

Vilket hot skall vi frukta mest?

Propagandabladet DN har idag en artikel som redogör för hur USA varnar Ryssland för att angripa Sverige. Den fråga vi måste ställa oss är vilket hot vi skall frukta mest USA:s mot Ryssland eller påståendet att Ryssland hotar att angripa Sverige.

Vad handlar larmen om rysshotet om egentligen?

Den moderata politikern Gunnar Hökmark har dagligen något inlägg på Facebook om hur stort hotet från Ryssland är. Igår skrev han att det faktum att Ryssland fortsatt upprustar och söker dominans i Östersjön samtidigt som man utstuderat bombar civila mål i Aleppo verkar inte ge någon större inverkan på svensk politik, det som faktiskt är hot mot Sverige och vår omvärld påverkar vårt samhälle i grunden. Han får stå som ett typiskt exempel på den intensiva antiryska hatpropaganda som sedan några år sköljer över oss dagligen från i stort sett hela det svenska etablissemanget och deras MSM.

Bland Tomtar och Troll

Min gamla kurskompis från Chalmers Anders Thorén har gjort denna analys av det tragiska förfall som drabbat den tidigare kvalitetstidningen Svenska Dagbladet.Han har länge bott i Kina och fått ett utifrånperspektiv på hur inskränkt den svenska samhällsdebatten blivit. Som gammal styrelseledamot i tidningen tycker jag utvecklingen är djupt tragisk. De publicistiska giganter som tidigare lett tidningen vrider sig i sina gravar. Läs och säg vad ni tycker, har SvD blivit en trollblaska?

Läste just en av SvD nyligen publicerad chat mellan en amerikansk republikan och vad som sades vara deras läsare. Titeln var ”Därför får det trots allt bli Trump” Artikeln handlade om att den registrerade republikanen Mr Noone som ”trots allt” skulle rösta på Trump. För att förklara sig deltog han i en chat med några, som sades vara SvD läsare. Denna mycket vinklade artikel fick mig att skriva denna artikel.

Obamas huvudlösa krigande runt om i världen

Under större delen av de senaste två decennierna har ett aggressivt Washington startat militära och ekonomiska krig mot åtminstone nio länder, antingen direkt eller genom sitt militära stöd till regionala allierade och proxystyrkor typ IS. USA har bombat eller invaderat Afghanistan, Irak, Pakistan, Libyen, Somalia, Syrien, Jemen och Libanon.

USA har eskalerat det globala ekonomiska kriget mot några stora ekonomiska rivaler liksom mot svagare länder. USA begränsar inte längre sitt aggressiva agerande till perifera ekonomier i Mellanöstern, Latinamerika och södra Asien. Man har även förklarat handelskrig mot stormakter i Asien, östra och centrala Europa och Gulfstaterna. Målen för den amerikanska ekonomiska aggressionen inkluderar ekonomiska stormakter som Ryssland, Kina, Tyskland, Iran och Saudiarabien, samt svagare länder som Syrien, Jemen, Venezuela, Kuba och Donbas regionen i Ukraina.

Vems intresse tjänar de nya handelsavtalen?

När jag arbetade som företagsledare var det för mig självklart att stödja alla internationella avtal som underlättade handeln och minskade företagens kostnader för att göra internationella affärer. De första stora stegen mot ökande frihandel efter Andra Världskriget hade även en starkt positiv effekt på den ekonomiska tillväxten i berörda länder och bidrog till att skapa resurser för ländernas välfärd, som kom alla till del.

Detta är ett faktum som sitter i ryggmärgen på alla inom näringslivet och hos det politiska etablissemanget. Det leder till att vi ofta oreflekterat fortsätter stödja alla avtal som sägs handla om ännu friare handel, trots att vi i västvärlden redan har i stort sett avskaffat tullar. Vi har slutat fråga oss vems intressen tjänar dessa nya avtal? De handlar ju om långt mycket mer än handelstariffer. Ett typiskt exempel i dagens nyhetsflod är LO:s oreflekterade ställningstagande för de nu aktuella förhandlingarna mellan EU, Canada och USA.

Jag har uppmanats av en moderat riksdagsman att tiga

Efter min senaste krönika om hotet om ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland har jag uppmanats av den moderate riksdagsmannen Jan Ericson att lämna den geopolitiska debatten som han anser att jag inte behärskar. Han är helt uppslukad av den hysteriska antirysspropagandan antyder att jag skulle vara anlitad av ryssarna. Detta angrepp är så pass uppseendeväckande att jag valt att göra denna kommentar.

Mitt brinnande intresse för politik i allmänhet och geopolitik i synnerhet började i mitten av 50-talet, då Jan Ericson inte var född. Han började sin politiska bana över 40 år senare. I början av sextiotalet följde jag dagligen det amerikanska presidentvalet där John F Kennedy valdes till president. Mitt intresse var så stort att jag så ung jag var, t.o.m. prenumererade på den då väl ansedda New York Times och läste alla krönikor av den ledande politiska krönikören James Reston. Jag kunde alla Kennedys tal nästan utantill. På den här vägen har det fortsatt hela mitt nu ganska långa liv, jag har dagligen följt den geopolitiska debatten och utvecklingen. Jag har läst metervis med tegelstenar om geopolitik. Detta är min bakgrund, när jag skriver på bloggen om geopolitiska ämnen.

Blir det ett tredje världskrig där USA attackerar Ryssland med kärnvapen?

Den rubricerade frågan har den senaste tiden ställts till mig av en rad Facebook-vänner och läsare av bloggen. Jag skall därför försöka besvara den med vad jag tror.

För att kunna utreda frågeställningen och ge ett uttömmande svar, skall jag inleda med att sammanfatta den geopolitiska bakgrundsbild som jag tidigare tecknat i olika andra sammanhang. Låt mig börja med ett färskt citat från presidentkandidaten Donald Trump som ger en bra sammanfattning av de makter som är i rörelse:

Vår fantastiska civilisation, här i Amerika och över hela den civiliserade världen, har nått räkenskapens tidpunkt. Vi har sett det i Storbritannien, där de röstade för att befria sig själva från globalt styre och globala handelsavtal, och globala immigrationsöverenskommelser som har raserat deras suveränitet och förstört många berörda länder…