Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Sveriges beredskap är obefintlig!

Jag skrev den 7 juni om varför vi inte kan lita på hälsomyndigheterna. Detta fenomen är tyvärr inte begränsat till dessa myndigheter utan har i vår tid blivit utmärkande för många andra av statens myndigheter. Inte att förglömma den färska skandalen i Transportstyrelsen. Det senaste exemplet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kallad MSB. Man har nyligen sänt ut en broschyr till alla hushåll i Sverige som vaggar in oss i en totalt felaktig bild av vad som hotar oss och samhället.

Agendajournalistik i SVT

Ni som mot all förmodan har levt i föreställningen att MSM (Main Stream Media) i allmänhet och SVT Public Service i synnerhet förmedlar information och nyheter som är politiskt neutrala, bör se detta inslag från SVT Aktuellt från torsdagen den 31 maj. Inslaget har fått stor uppmärksamhet i andra medier. Här får ni serverat ett exempel på hur agendajournalisten Lotta Bouvin vid SVT driver en egen politisk uppfattning istället för neutral journalistik som vi licensbetalare kan fordra av henne och SVT. Detta är ett skolexempel på den oseriösa agendajournalistik som jag så många gånger påtalat här på bloggen.

Nordkoreakrisen är bara i sin linda

När Kim Jong-un deklarerade sin goda vilja att avrusta Nordkoreas kärnvapen fick de naiva västaliga medierna glädjefnatt. Man utropade utan eftertanke Donald Trump till en stark kandidat för Nobels fredspris och han prisades för sin tuffa attityd mot Nordkorea. Detta illustrerar hur totalt naiva vi blivit i dagens västvärld. Låt oss istället för önskedrömmar göra en realistisk analys av situationen.

Var Orbáns jordskredsseger en mörk dag för demokratin?

Efter Viktor Orbáns jordskredsseger i det Ungerska valet härom veckan, där han och hans allierade samlade över 70% av rösterna, kunde vi läsa kommentarer i svenska MSM att detta var en mörk dag för demokratin. Det uttalandet är ytterst avslöjande för det politiska klimatet i vår tid och då kanske framför allt i Sverige.

Västvärldens falskspel

Den moderna historieskrivning som präglat den bild som vi har av världen, har mer än någon annan skrivits av britterna och den angloamerikanska makteliten. Den historia jag fick mig till livs i skolan var ett typexempel på regeln; att det är segrarna som skriver historien, inte historikerna som vi blivit lurade att tro.

Västvärldens tappade kompass

Efter Andra Världskriget var Sverige och flertalet västländer demokratier, inte bara till namnet utan även de facto. Vi hade fri och lika rösträtt för alla vuxna och vi hade möjlighet att påverka inriktningen av politiken i landet via röstsedeln. När jag engagerade mig politiskt redan för 60 år sedan, kunde vi välja mellan olika värdegrunder med Högern som stod för en konservativ och nationalistisk, Folkpartiet som stod för en frisinnad och liberal, Bondeförbundet som slog vakt om jordbrukarnas och landsbygdens intressen och Socialdemokraterna som tillsammans med Kommunisterna ville omdana samhället i en socialistisk riktning.

Ensamrätten till lögnen

Vi kan läsa i bladet att de ledande svenska företagen inom media (MSM) DN, SvD, SR och SVT går ihop mot falska nyheter – Fake News. Inför valet planerar man ett redaktionsöverskridande samarbete för att motverka spridningen av det man kallar desinformation. Hela västvärlden fullständigt kokar av oro över det som kallas Fake News. Den fråga man måste ställa sig är, vad som utlöst denna våg av politiska och andra initiativ för att stävja falska nyheter? Är detta med spridning av falska påståenden ett nytt fenomen som plötsligt uppstått eller är förklaringen något annat?

Dags för det sovande folket att vakna

För drygt ett år sedan skrev jag en artikel, som Lars Bern publicerade på detta forum. Artikeln var baserad på information om allt fler lagar i Europa, som inkräktar på yttrande- och tryckfriheten. I Sverige har vi ju lagen om ”Hets mot folkgrupp” där tydligen alla utom svenskar räknas som folkgrupp. I Tyskland har man stiftat lagar, där Facebook och Twitter omedelbart måste censurera invandringskritiska inlägg, annars riskerar de drakoniska böter. Frankrike, Holland och England har liknande lagar eller förslag till sådana.

Globalismen förstör västvärlden och hotar freden

Rötterna för dagens globalism går tillbaka till förra sekelskiftet, då John D Rockefeller skapade det första moderna globala megaföretaget Standard Oil. Hans koncept var genialiskt enkelt, det handlade om global marknadsdominans för att på så sätt kunna sätta konkurrensen ur spel. Han stack inte under stol med att han tyckte konkurrens var en synd.

Ingvar Kamprad är död

På morgonen nådde mig det tråkiga beskedet att Sveriges mest framgångsrika entreprenör och en av mina största idoler Ingvar Kamprad gått bort i en ålder av 91 år.

Den nakna kejsarinnan

Under november 2016 var jag på resa genom Sverige, vilket jag dokumenterade i en artikel på detta forum.

I denna artikel gör jag ett försök att analysera utvecklingen i USA under President Trumps första år och då speciellt vad som hänt med Hillary Clinton, som ju alla i Sverige var religiöst övertygade om, att hon skulle vinna en storseger och bli USAs första kvinnliga president. Även om jag är mycket besviken på Trumps sätt att uppfylla sina vallöften, framför allt att göra slut på krigen, så är jag fortfarande övertygad om att Hillary som president hade blivit en katastrof för hela västvärlden, genom att starta WW3.

Vår tids Thukydidesfälla

Thukydidesfällan är ett säkerhetspolitiskt begrepp som under senare år åter har aktualiserats inte minst i amerikansk politisk debatt. Den berör de oundvikliga spänningar som inträffar när en aspirerande stormakt hamnar I konflikt med den dominerande stormakten. In sin bok om det peloponnesiska kriget mellan Sparta och Aten 431-404 före Kristus skrev Thukydides att det var Atens uppgång och den fruktan detta ledde till i Sparta som ledde till det oundvikliga kriget mellan de båda staterna.

En korrumperad säkerhetspolitik

Ingen i min bekantskapskrets förknippar jag mer med den globalistiska ideologin än Bo Ekman. Jag arbetade för honom på 70-talet. Han var då stabschef och grå eminens hos Volvos då nya unga chef PG Gyllenhammar. Ekman hade tagit starkt intryck av de angloamerikanska oligarkernas tankesmedjor som Romklubben m.fl.. Volvoledningen hade intima kontakter med oligarkins ledande ideologer som t.ex. Henry Kissinger.

Kronjuvelen AB Volvo i stöpsleven

För tre år sedan gav jag ut boken Varför försvinner våra kronjuveler? Där gick jag igenom en rad anmärkningsvärda företagsaffärer under senare decennier där Sverige tappat det ena efter det andra av våra förnämsta företag. Boken innehåller ett avsnitt om landets tidigare största företag Volvo och hur det missköttes under Pehr G Gyllenhammars ledning, för att sedan styckas.

En liten Julbetraktelse

Julen är en högtid inom den kristna religionen för att fira födelsen av kristendomens stora profet Jesus. Kristendomen är en av de Abrahamitiska religionerna som är den samlande beteckningen för judendomen, kristendomen och islam. Deras profeter och grundare var Moses, Jesus och Muhammed som alla enligt religionernas skrifter var ättlingar till patriarken Abraham. Dessa religioner omfattar drygt hälften av människorna på jorden, ca. 4 miljarder.

Var och en för sig själv!

Det samhälleliga skyddsnätet krackelerar på område efter område och osäkerhet och otrygghet ökar då den politiska adeln prioriterar om dispositionen av skattemedlen till andra ändamål än hälsa, välfärd, säkerhet och trygghet.

Välfärdsstaten raseras

Det svenska politiska etablissemanget har beslutat om en rejäl höjning av svenska folkets pensionsålder. De enda partier som motsätter sig den högre pensionsåldern är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Beslutet är en mycket kraftig reduktion av den svenska välfärden. Redan har den naggats i kanten i små steg, men nu tvingas det politiska etablissemanget att ta ett stort steg. Man har börjat nedmonteringen av välfärdsstatens grundpelare.

Morgan Johansson på villovägar

Lexbase är en svensk webbplats där allmänheten kan söka efter uppgifter rörande personer och företag som har varit föremål för juridisk prövning i svenska domstolar vilket är offentliga handlingar. Regeringen lägger nu fram ett lagförslag som bland annat avser förbjuda privatpersoner från att använda sin grundlagsskyddade rätt till denna typ av söktjänster, där det går att kartlägga sådant som samband mellan brott och etniskt ursprung.

Därför vann Trump valet

Det har skrivits spaltmetrar med rader av analyser av varför Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet. Inte minst har motkandidaten Hillary Clinton kommit med flera krystade förklaringar, flertalet långt ifrån sanningen. Den viktigaste bakomliggande orsaken till varför Trump kunde vinna finner ni om ni studerar ovanstående diagram över löne- och produktivitetsutvecklingen i USA. Jag återkommer till det.

Bevittnar vi västvärldens undergång?

Vi lever i en tid av stora geopolitiska förändringar. I tvåhundra år har vi haft en världsordning dirigerad av den angloamerikanskt dominerade västvärlden. Först leddes världen av det brittiska imperiet som sedan avlöstes av det amerikanska imperiet, båda byggda på en väpnad hegemoni över världshaven.

Dollarns försvar orsakar flertalet krig

I min serie i nio delar om ondskans imperium skrev jag i krönika nr 5 om dollars betydelse för geopolitiken. Om man granskar vad det angloamerikanska imperiet bygger sin globala hegemoni på, framgår tydligt dollarns helt avgörande betydelse som världens reservvaluta. För att förstå den geopolitiska utvecklingen under senare decennier, är således en insikt om dollarns roll i världsekonomin nödvändig. Flertalet krig har under senaste halvseklet startats av USA för att försvara dollarns känsliga ställning.

Ondskans imperium – epilog

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Ondskans imperium – del 8

Den angloamerikanska oligarkins viktigaste geopolitiska mål under det senaste halvseklet har varit att säkra full kontroll over Mellanösterns olja och oljehandel. Oljan för att säkra oljetillförseln till sina egna ekonomier och oljehandeln som säkerhet för dollarn som det viktigaste instrumentet för oligarkins dominans på finansmarknaden.

Ondskans imperium – del 7

Den s.k. arabiska våren kom lite som beställning för USA:s planerade nedmontering av sju stater i Mellanöstern och norra Afrika. Oroligheterna började den 17 december 2010 i Tunisien då den arbetslöse akademikern Mohammed Bouazizi i protest mot sina levnadsvillkor, tände eld på sig själv efter att polis beslagtagit hans grönsaksvagn. Detta blev starten på ett uppror som spred sig från staden Sidi Bouzid till Tunis och andra delar av landet. Oroligheterna som följde på upploppen skördade hundratals offer.

Ondskans imperium – del 6

Invasionen av Irak

Irak stod på knäna efter över ett decennium med mycket stränga sanktioner från FN som straff för attacken på Kuwait. Sanktionerna hade i praktiken utblottat staten fullständigt och lett till extrem fattigdom samtidigt som amerikanska bomber regelbundet fortsatt att slå ut sjukhus och annan infrastruktur. Upprepade mindre uppror i landet hade förekommit på olika håll och föranlett USA att proklamera flygförbudszoner för att försvåra för regimen att slå ner upproren. Zonerna hade 2002 omvandlats till ett offensivt luftherravälde över hela landet. Men Saddam satt kvar!

Ondskans imperium – del 5

Den Iranska Shahen av Mohammad Reza Pahlavi tvingades 1951 att lämna makten och utnämna iranska parlamentets kandidat Dr Mohammad Mossadeq till premiärminister. Denne genomförde en nationalisering av landets oljeindustri, vilket ledde till en kris med Storbritanniens och USA:s oligarki. Krisen resulterade i att CIA iscensatte en statskupp 1953 som störtade Mossadeq och återinsatte Shahen. Som tack för den amerikanska hjälpen upplät han över 40 procent av landets oljefält till amerikanska oligarkers oljebolag.

Ondskans imperium – del 4

Den viktigaste men säkert inte den enda drivkraften bakom vår tids terrorism är ett resultat av hur västvärldens kolonialvälde uppträtt de senaste 200 åren. Detta har dels lett till skapandet av en rad statsbildningar på ytterst tveksamma grunder. Kolonialherrarna har setat med linjal och dragit gränser rakt igenom etnisk och religiösa regioner utan hänsyn till relationerna mellan olika klaner, stammar och folkgrupper. Detta har bäddat för uppslitande regionala konflikter som ofta tagit sig uttryck i form av krig och terroraktioner.

Ondskans imperium – del 3

En unipolär världsordning

Kalla krigets bipolära världsordning upphörde efter Sovjets upplösning och USA framträdde som den helt dominerande militärmakten i världen. Vi fick en unipolär värld där USA och den mäktiga västliga oligarkins självförtroende växte. Man kunde nu sätta agendan för sin globala världsordning utan att besväras av något betydande motstånd.

Ondskans imperium – del 2

Redan i slutet av 70-talet efter Maos död seglade Deng Xiaoping upp som Kinas starke man. Han iklädde sig aldrig de högsta officiella posterna i landet utan nöjde sig med ordförandeposten i Centrala militärkommissionen, vilket innebar att han i praktiken var landets överbefälhavare. Under Dengs ledning började Kina omvandlas till en statskontrollerad marknadsekonomi. Även om den politiska makten utövades av ett elitistiskt kommunistparti övergav man i praktiken kommunismen.

Ondskans imperium – del 1

Ondskans imperium var en term som myntades om Sovjetunionen den 8 mars 1983 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan. Den etiketten på Sovjet föreföll vid det tillfället som ytterst väl grundad. Västvärlden med USA i spetsen hade ett moraliskt tolkningsföreträde som man förtjänat under Andra Världskriget i kampen mot nazismen och den japanska imperialismen. Vi hade kommit att stå för försvaret av frihet och demokrati i världen.