Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Därför kommer SD fortsätta att växa

Strax före Jul sände Thomas Karlsson som är fil dr och fri skribent det han kallade ett vykort från Brasilien till SvD som förklarar något som det svenska politiska etablissemanget borde försöka ta till sig.

Med förhoppning om ett Gott Nytt 2019!

Jag har under det gångna året skrivit krönikor och spelat in videofilmer som tagit upp olika aspekter på globalismen. Denna politiska rörelse har vuxit fram under ett sekel ur några hundra megaföretags och bankers strävan efter global marknadsdominans. De har skaffat sig ett fast grepp om västvärldens etablissemang och medier. Lagar och internationella avtal har under efterkrigstiden prioriterat dessa företags, bankers och deras ägares intressen, allt motiverat av den heliga tillväxten som alltid går före alla andra mål. EU och senare års handelsavtal är lysande exempel på detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nyårskrönika

Från vännen Göran Sjöberg har jag fått en nyårskrönika på samma tema som det jag skrev igår som inspirerat mig till vissa reflexioner.

DNA är ett verktyg inte en ritning

GMO hotar folkhälsan och miljön

Jag har för länge sedan tappat räkningen på antalet artiklar och debattinlägg under senare år i MSM för att promota genmanipulerade grödor (GMO) i jordbruket. I söndagens SvD (30/12) återfinns ytterligare ett av alla dessa inlägg. Artikeln är skriven av tre professorer med en tidigare karriär inom livsmedelsindustrins växtförädling.

Dags att avsluta klimatcirkusen!

Nu när mediebruset lagt sig efter FN:s numer nästan årliga klimatkonferens COP24 och de 20 tusen delegaterna och deras svans på ytterligare 20 tusen byråkrater, journalister och aktivister tagit sina jetplan hem, kan vi överblicka resultatet.

DN vilseleder sina läsare

I fredagens ledare med rubriken George Soros är en förebild som EU bör försvara gör sig DN skyldig till att grovt vilseleda sina läsare om globalismens främsta torped och vad han står för.

Vart är vi på väg?

När man försöker följa de politiska skeenden som pågår i världen, och sedan försöker att sammanfoga dessa trender, för att kunna göra en förutsägelse vart världen är på väg, blir åtminstone jag rejält bekymrad. Jag har tidigare på detta forum skrivit två artiklar om yttrandefriheten.

 

Globalisterna – verklighetens Lex Luthor

Tänk er ovanstående diagram över den av Danmarks Meterologiska Institut (DMI) observerade havsisen i Arktis publicerat av SvD, DN eller SVT. Om det skulle inträffa så tar jag tillbaka mina anklagelser om agendasättande journalistik.

Socialdemokratins självmål

Det svenska politiska etablissemanget representerat av alla de sju gamla partierna i Riksdagen har och har haft uppenbart svårt att hitta någon fungerande strategi för att möta det folkliga missnöje med invandringspolitiken som tagit sig uttryck i den snabba framväxten av antietablissemangspartiet Sverigedemokraterna (SD). Alla minns vi Fredrik Reinfeldts idiotiska försök 2014 att straffa de som röstat på SD med sin uppgörelse med Miljöpartiet som förordade helt öppna gränser för invandringen. Den strategin blev ett rungande bakslag för Alliansregeringen, SD vann valet och Reinfeldt smet ut från sitt ansvar bakvägen och migrationen exploderade.

Kommer Trump att lyckas?

Det är uppenbart att Donald Trump har lagt in en ny växel i sitt vallöfte att göra USA stort igen. Handelskriget mot EU och Kina, kraven på NATO-länderna och mötet med Putin är alla steg i en upptrappad politik som signalerar stora förändringar.

Blir valet en folkomröstning om välfärden?

Socialdemokraterna som nästan hela 1900-talet var Sveriges statsbärande parti utkämpar nu sin svåraste valrörelse sedan partiet bildades. Partiet lider fortfarande av sviterna från tidigare framgångar, med en grandios självbild som inte längre stämmer med den bistra verkligheten. Över hela Europa imploderar systerpartierna och turen verkar nu ha kommit till de svenska socialdemokraterna.

Sveriges beredskap är obefintlig!

Jag skrev den 7 juni om varför vi inte kan lita på hälsomyndigheterna. Detta fenomen är tyvärr inte begränsat till dessa myndigheter utan har i vår tid blivit utmärkande för många andra av statens myndigheter. Inte att förglömma den färska skandalen i Transportstyrelsen. Det senaste exemplet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kallad MSB. Man har nyligen sänt ut en broschyr till alla hushåll i Sverige som vaggar in oss i en totalt felaktig bild av vad som hotar oss och samhället.

Agendajournalistik i SVT

Ni som mot all förmodan har levt i föreställningen att MSM (Main Stream Media) i allmänhet och SVT Public Service i synnerhet förmedlar information och nyheter som är politiskt neutrala, bör se detta inslag från SVT Aktuellt från torsdagen den 31 maj. Inslaget har fått stor uppmärksamhet i andra medier. Här får ni serverat ett exempel på hur agendajournalisten Lotta Bouvin vid SVT driver en egen politisk uppfattning istället för neutral journalistik som vi licensbetalare kan fordra av henne och SVT. Detta är ett skolexempel på den oseriösa agendajournalistik som jag så många gånger påtalat här på bloggen.

Nordkoreakrisen är bara i sin linda

När Kim Jong-un deklarerade sin goda vilja att avrusta Nordkoreas kärnvapen fick de naiva västaliga medierna glädjefnatt. Man utropade utan eftertanke Donald Trump till en stark kandidat för Nobels fredspris och han prisades för sin tuffa attityd mot Nordkorea. Detta illustrerar hur totalt naiva vi blivit i dagens västvärld. Låt oss istället för önskedrömmar göra en realistisk analys av situationen.

Var Orbáns jordskredsseger en mörk dag för demokratin?

Efter Viktor Orbáns jordskredsseger i det Ungerska valet härom veckan, där han och hans allierade samlade över 70% av rösterna, kunde vi läsa kommentarer i svenska MSM att detta var en mörk dag för demokratin. Det uttalandet är ytterst avslöjande för det politiska klimatet i vår tid och då kanske framför allt i Sverige.

Västvärldens falskspel

Den moderna historieskrivning som präglat den bild som vi har av världen, har mer än någon annan skrivits av britterna och den angloamerikanska makteliten. Den historia jag fick mig till livs i skolan var ett typexempel på regeln; att det är segrarna som skriver historien, inte historikerna som vi blivit lurade att tro.

Västvärldens tappade kompass

Efter Andra Världskriget var Sverige och flertalet västländer demokratier, inte bara till namnet utan även de facto. Vi hade fri och lika rösträtt för alla vuxna och vi hade möjlighet att påverka inriktningen av politiken i landet via röstsedeln. När jag engagerade mig politiskt redan för 60 år sedan, kunde vi välja mellan olika värdegrunder med Högern som stod för en konservativ och nationalistisk, Folkpartiet som stod för en frisinnad och liberal, Bondeförbundet som slog vakt om jordbrukarnas och landsbygdens intressen och Socialdemokraterna som tillsammans med Kommunisterna ville omdana samhället i en socialistisk riktning.

Ensamrätten till lögnen

Vi kan läsa i bladet att de ledande svenska företagen inom media (MSM) DN, SvD, SR och SVT går ihop mot falska nyheter – Fake News. Inför valet planerar man ett redaktionsöverskridande samarbete för att motverka spridningen av det man kallar desinformation. Hela västvärlden fullständigt kokar av oro över det som kallas Fake News. Den fråga man måste ställa sig är, vad som utlöst denna våg av politiska och andra initiativ för att stävja falska nyheter? Är detta med spridning av falska påståenden ett nytt fenomen som plötsligt uppstått eller är förklaringen något annat?

Dags för det sovande folket att vakna

För drygt ett år sedan skrev jag en artikel, som Lars Bern publicerade på detta forum. Artikeln var baserad på information om allt fler lagar i Europa, som inkräktar på yttrande- och tryckfriheten. I Sverige har vi ju lagen om ”Hets mot folkgrupp” där tydligen alla utom svenskar räknas som folkgrupp. I Tyskland har man stiftat lagar, där Facebook och Twitter omedelbart måste censurera invandringskritiska inlägg, annars riskerar de drakoniska böter. Frankrike, Holland och England har liknande lagar eller förslag till sådana.

Globalismen förstör västvärlden och hotar freden

Rötterna för dagens globalism går tillbaka till förra sekelskiftet, då John D Rockefeller skapade det första moderna globala megaföretaget Standard Oil. Hans koncept var genialiskt enkelt, det handlade om global marknadsdominans för att på så sätt kunna sätta konkurrensen ur spel. Han stack inte under stol med att han tyckte konkurrens var en synd.

Ingvar Kamprad är död

På morgonen nådde mig det tråkiga beskedet att Sveriges mest framgångsrika entreprenör och en av mina största idoler Ingvar Kamprad gått bort i en ålder av 91 år.

Den nakna kejsarinnan

Under november 2016 var jag på resa genom Sverige, vilket jag dokumenterade i en artikel på detta forum.

I denna artikel gör jag ett försök att analysera utvecklingen i USA under President Trumps första år och då speciellt vad som hänt med Hillary Clinton, som ju alla i Sverige var religiöst övertygade om, att hon skulle vinna en storseger och bli USAs första kvinnliga president. Även om jag är mycket besviken på Trumps sätt att uppfylla sina vallöften, framför allt att göra slut på krigen, så är jag fortfarande övertygad om att Hillary som president hade blivit en katastrof för hela västvärlden, genom att starta WW3.

Vår tids Thukydidesfälla

Thukydidesfällan är ett säkerhetspolitiskt begrepp som under senare år åter har aktualiserats inte minst i amerikansk politisk debatt. Den berör de oundvikliga spänningar som inträffar när en aspirerande stormakt hamnar I konflikt med den dominerande stormakten. In sin bok om det peloponnesiska kriget mellan Sparta och Aten 431-404 före Kristus skrev Thukydides att det var Atens uppgång och den fruktan detta ledde till i Sparta som ledde till det oundvikliga kriget mellan de båda staterna.

En korrumperad säkerhetspolitik

Ingen i min bekantskapskrets förknippar jag mer med den globalistiska ideologin än Bo Ekman. Jag arbetade för honom på 70-talet. Han var då stabschef och grå eminens hos Volvos då nya unga chef PG Gyllenhammar. Ekman hade tagit starkt intryck av de angloamerikanska oligarkernas tankesmedjor som Romklubben m.fl.. Volvoledningen hade intima kontakter med oligarkins ledande ideologer som t.ex. Henry Kissinger.

Kronjuvelen AB Volvo i stöpsleven

För tre år sedan gav jag ut boken Varför försvinner våra kronjuveler? Där gick jag igenom en rad anmärkningsvärda företagsaffärer under senare decennier där Sverige tappat det ena efter det andra av våra förnämsta företag. Boken innehåller ett avsnitt om landets tidigare största företag Volvo och hur det missköttes under Pehr G Gyllenhammars ledning, för att sedan styckas.

En liten Julbetraktelse

Julen är en högtid inom den kristna religionen för att fira födelsen av kristendomens stora profet Jesus. Kristendomen är en av de Abrahamitiska religionerna som är den samlande beteckningen för judendomen, kristendomen och islam. Deras profeter och grundare var Moses, Jesus och Muhammed som alla enligt religionernas skrifter var ättlingar till patriarken Abraham. Dessa religioner omfattar drygt hälften av människorna på jorden, ca. 4 miljarder.