Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Regimens nya vapen mot oppositionella – Myndigheten för psykologiskt försvar

För bara någon dag sedan, den 1 januari 2022, öppnade en ny myndighet sin butik. Det är en myndighet som, enligt dem själva, skall värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Det är komplext, sa experten

Hur ska man i ett överflöd av information kunna behålla fokus och se vilken delinformation som är relevant och användbar för att dra slutsatser?

Dune: Ökenkrig för nationell frihet (Del 1)

Den 16:e september 2021 ägde någonting sensationellt rum i filmvärlden. Då ägde nämligen rum en nypremiär av science fiction-äventyret Dune; filmen som är baserad på Frank Herberts majestätiska bok med samma namn.

Rio Tinto i Serbien – eliten mot folket

Ett land är inte arvegods från våra förfäder; det är ett lån från framtida generationer. Ett lån med hög ränta. Hur väl tar vi hand om landet innan vi överlåter det till våra barn? Lämnar vi det i användbart skick? Bedrivs energiproduktion och utvinning av naturresurser på ett ansvarsfullt sätt? Vem får del av rikedomarna? De som äger och brukat landet, eller politiker och företag som de gjort avtal med?

11: Julavslutning – En röd jätte

Det lackar mot jul och Kristi födelses fest. Förberedelserna är säkert i gång ute i stugorna denna sista adventsvecka. Och just idag är en särskild dag. För idag vänder det. Det är vintersolstånd. Från och med nu går vi mot ljusare tider. Tidningen Folkungen och Radio Folkungen är, som alltid, här för att guida in i en ny era. Till skillnad från den röda jättens dödsryckningar vill vi tända hoppets stjärna.

Förbered dig för ekonomiskt kaos

Vi är många som ropat varg i över ett årtionde om den förestående ekonomiska kollapsen. Den har uteblivit. Istället för en ekonomisk smäll har vi bara fått ett långsamt pysande med växande klyftor mellan eliten och folken, en långsam urholkning av vårt välstånd i form av kontinuerligt stigande priser, sämre vård, sämre polis, mer våld och mer psykiskt lidande. Man måste imponeras över hur länge de lyckas hålla skorven flytande. På ytan ser allt ut att fungera. Folk har jobb och mat; börsen och fastighetspriserna fortsätter mot skyarna. Statens sedelpress delar ut bröd, regimteven bjuder på skådespel med ”nyheter” och ”Mello”.

Folklig resning mot överheten

Just nu genomförs en i raden av demonstrationer för frihet och mot vaccinpass i Sverige. Idag står Malmö som värd för det folkliga upproret. Runt om i Europa ser vi protester i stor skala. Sverige ligger lite efter men är på inget vis dåliga. Vi har det i våra gener. Överheten kan inte slå ner oss.

Värdegrunden muterar – välkommen demokrativillkor

Jag betraktar värdegrunden – det är i praktiken en och samma, då olika organisationers versioner är intill förväxling lika i uppbyggnad – som en trosbekännelse i ett etablissemangets anständighetens hägn. Innanför hägnet diskuterar man detaljer i samhällsbygget. Hur ska syrierna integreras? Vad är egentligen bästa åtgärd för att lyfta tiggande romer till ett mer värdegrundsriktigt liv och leverne? Bör kommunalskatten vara 31% eller endast 30%? Etablissemanget kallar de olika svaren på dessa frågor för olika politiska uppfattningar.

Pandemin är bara en prick i helheten

När man fogar samman punkter bildas mönster. Människans hjärna är expert på just det: att tolka omgivningen och skeenden; lägga ihop och se sammanhang. Vi skall veta att hjärnan kan vara vår bästa vän men också vår värsta. Hjärnan bildar mönster av all information för att skapa förståelse och mening. Ibland blir det fel. Men inte alltid. Ibland skapas mönster som skrämmer och som gör att man kanske misstror sig själv. Faktum är dock att denna förmåga vi har som människor; att se sammanhang har hjälp oss att överleva genom historien.

Postmoderna pedofiler

Det går inte komma runt att vänstern ser det som ett slutmål att legalisera pedofili. Varje gång man tror att den styggelsen till företeelse är för evigt förpassat till världens mörkaste vrån så dyker nya krafter upp som döljer övergreppen bakom någon ny retorisk förklädnad och försöker normalisera det och ibland har de varit snubblande nära att lyckas.

HD ger prövningstillstånd i uppmärksammat mål om yttrandefrihet

Författaren Ramona Fransson som tidigare i år dömdes i hovrätten att betala skadestånd till Tomas Åberg, den så kallade Näthatsgranskaren, har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen. Detta meddelades idag på morgonen. Målet är viktigt principiellt då det handlar om hur många gånger en person skall kunna få skadestånd för en och samma text som delas.

Babels torn och det svenska språket

Den korta berättelsen som ämnar ge en möjlig förklaring till varför världens folk talar olika språk, har ibland fått mig undra hur viktigt ett språk egentligen är. Och då svenskan är mitt modersmål – hur viktig svenskan är.

Lokala politiska uppror

Hagfors är en liten värmländsk kommun norr om Karlstad, med 11 500 invånare. Likt många andra kommuner bildades den i 1971 års kommunreform och då genom sammanslagning av Hagfors stad med ett antal småkommuner. De senaste 60 åren har befolkningsmängden halverats i det område som idag motsvaras av Hagfors kommun. Från bildandet fram till mandatperioden 2014-18 har Hagfors styrts av socialdemokraterna. 

Regel nummer tolv

Välj ditt offer, håll fast, gör det personligt och polarisera. Kapa hans sociala band och isolera honom från omgivningens sympati. Angrip människor och inte institutioner; människor bryts ner fortare än institutioner. Det är grymt, men väldigt effektivt. Direkt personlig kritik och hån fungerar.

Regeringen genomför egen statskupp

”Regeringen vill kunna införa krav på vaccinbevis för bland annat butiker och platser för privata sammankomster om smittspridningen ökar ytterligare”. Detta skriver SVT Nyheter. Syftet, fortsätter man, ”är att hindra ovaccinerade att samlas i stora grupper”.

Demokratins topputveckling ingen slump

Regeringen låter meddela att Sverige har en viktig roll vid det stora demokratitoppmötet som USA:s president Joe Biden bjudit in till. Mötet som går under namnet Summit for Democracy, hålls torsdag den 9 december till fredag den 10 december och syftar bland annat till att lägga fram en positiv agenda för demokratin i världen.

Medicinska pass är ingen slutprodukt

Det är så mycket som händer på ett samhällsplan just nu. Den ena stolligheten efter den andra. Det dyker upp nya saker på daglig basis. Att då gång på gång återkomma till frågan om medicinska pass kan tyckas enahanda och tjatigt. Faktum är dock att det som nu sker är en så genomgripande förändring att det är svår att ta in.

Så funkar sluttande plan

Det börjar bli uppenbart för allt fler att covid-19 handlar mer om social kontroll än om virus, vacciner och hälsa. Även bland somliga som förespråkat ”hårdare tag” och mer statliga befogenheter i kristider börjar man höra nervösa uttalanden som ”Ja fast jag ville aldrig att vi skulle få vaccinpass”, ”Tvångsvaccinering som i Österrike är nog inte rätt väg att gå”, ”Vad händer i Australien egentligen?!”

Hets och medlöperi när hårdare restriktioner införs

Regeringen gav den 25 november Folkhälsomyndigheten att arbeta fram ett underlag för införande av fler och kraftigare restriktioner. Detta underlag presenterades av regeringen och FHM vid en presskonferens på torsdagsmorgonen. Eller, rättare sagt, det pratades om underlaget och att det nu skall ligga till grund för det samråd som skall ligga till grund för vidare planering och beslut.

Vaccinpass för restauranger och gym att vänta

Magdalena Andersson (s) satte under presentationen av regeringsförklaringen idag på tisdagen tonen för fortsatt arbete i spåren av pandemin. Nya åtgärder införs redan imorgon och ytterligare restriktioner är att vänta. Regeringen utreder fler restriktioner och nya krislagar.

”Någon måste vara statsminister!”

Magdalena Andersson (s) är på nytt framröstad i riksdagen som Sveriges statsminister. Hon blir i och med det historisk. Dels som den första kvinnan, men också genom den cirkus som är signifikant för det politiska landskapet.

Vaccinationsbevis och ett val i vardande

Folkungen refererade i tisdags en debattartikel publicerad i Dagens Juridik. Författarna – jurister och advokater – drog slutsatsen att implementering av vaccinationsbevis strider mot regeringsformens krav på att begränsningar i grundlagsskyddade friheter ska vara proportionerliga mot syftet med åtgärden. 

Valet 2022 ställs in?

För partier med sviktande stöd är ett val potentiellt farligt. Makten kan förloras och i värsta fall når man inte över riksdagsspärren. I Sverige råder ett tillstånd som ger nuvarande regeringsparti extra anledning att se över sitt hus och manövrera strategiskt.

Cirkus Centralmakt

Riksdagen sade på onsdagen sitt. Eller rättare sagt: genom de många ledamöternas tystnad kunde riksdagens talman klubba att Magdalena Andersson (s) tolereras som ny statsminister. Klubbslaget betydde just inte mer. Hon röstades inte ner.